Loading...

SoftInWay, Inc.

SoftInWay, Inc. là một công ty kỹ thuật R&D toàn cầu chuyên phát triển các thành phần và hệ thống máy tua-bin hiệu quả bằng cách cung cấp nền tảng phần mềm tích hợp và tự động, AxSTREAM ® cho tất cả các bước của quy trình thiết kế, thiết kế lại, phân tích và tối ưu hóa máy tua-bin (bao gồm cả 3D hoàn chỉnh thiết kế, chu kỳ nhiệt động lực học, động lực học rôto, và mô phỏng hệ thống làm mát và dòng chảy thứ cấp)
AxPLAN - Thiết kế khả năng tối ưu hóa thử nghiệm

AxPLAN - Thiết kế khả năng tối ưu hóa thử nghiệm

Mặc dù các phương pháp tối ưu hóa truyền thống cần thời gian tính toán thay đổi theo cấp số nhân với số lượng tham số ...
Xem video sản phẩm
AxMAP - Tính năng của Bản đồ hiệu suất

AxMAP - Tính năng của Bản đồ hiệu suất

Mô-đun này sử dụng bộ giải tinh giản cho mục đích phát triển tạo bản đồ hiệu suất tự động cũng như nghiên cứu ảnh hưởng ...
Xem video sản phẩm
Turbomachinery - Chức năng phần mềm thiết kế sơ bộ

Turbomachinery - Chức năng phần mềm thiết kế sơ bộ

Mô-đun Thiết kế Sơ bộ AxSTREAM® không chỉ cho phép tạo hình học từ đầu. Thật vậy, chúng cũng có thể được sử dụng để thiết ...
Xem video sản phẩm
AxSTREAM®

AxSTREAM®

Nền tảng phần mềm AxSTREAM® dành cho thiết kế, phân tích và tối ưu hóa đa ngành cung cấp cách tiếp cận tích hợp và hợp ...
Xem video sản phẩm
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)