Loading...

Điện tử

Điện tử là một phần của cuộc sống của chúng ta - cả về mặt chuyên môn và cá nhân - với những tiện ích mới nhất giúp chúng ta mở ra thế giới mới. Đổi mới, thời gian đưa ra thị trường và chi phí thấp hơn là chìa khóa thành công của ngành điện tử và áp lực phải nhanh chóng cung cấp các sản phẩm sáng tạo với chi phí thấp hơn là rất lớn. Thiết kế định hướng hướng mô phỏng của UPVIET mang đến cách tiếp cận vô cùng thông minh giúp nhà đầu tư phát triển sản phẩm điện tử theo những cách hoàn hảo nhất.

Liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay để nhận được tư vấn phù hợp nhất cho việc thiết kế, mô phỏng, phát triển các sản phẩm điện tử, hoặc theo dõi các thông tin dưới đây để có thêm những công cụ hữu ích phục vụ cho công việc của bạn. 

 
 
Activate

Activate

Altair Activate phát triển dựa trên mô hình cho phép kỹ sư thiết kế, kỹ sư mô phỏng và điều khiển hệ thống lập mô hình, ...
Xem video sản phẩm
Compose

Compose

Môi trường điện toán số dễ dàng phân tích, xử lý và trực quan hóa dữ liệu như từ CAE
Xem video sản phẩm
Embed

Embed

Môi trường trực quan để phát triển dựa trên mô hình của các hệ thống nhúng
Xem video sản phẩm
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)