numo.vn thiết kế website số một việt nam

Altair Knowledge Work

Altair Panopticon

Altair Panopticon

Giám sát và phân tích toàn diện dữ liệu trực tuyến thời gian thực với mã hóa bằng không. Sự chậm trễ trong việc ra quyết ...
Xem video sản phẩm
Altair Monarch

Altair Monarch

Giải pháp giúp chuẩn bị dữ liệu (tiền xử lý dữ liệu) mà không cần dùng đến các công cụ thủ công gây tốn thời gian, ...
Xem video sản phẩm
Altair Knowledge Hub

Altair Knowledge Hub

Altair Knowledge Hub là một nền tảng dựa trên trình duyệt cung cấp các chức năng chuẩn bị dữ liệu theo nhóm và tập trung hóa dữ ...
Xem video sản phẩm
Altair Knowledge Studio

Altair Knowledge Studio

Knowledge Studio là một nền tảng phân tích dự đoán mở và linh hoạt, máy học được thiết kế cho các nhà khoa học dữ liệu ...
Xem video sản phẩm
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)