Loading...
Video  Đào tạo online  AcuSolve

Acu Solve - Bài 1 - Cơ bản mô phỏng thủy khí động lực học/ CFD

Kính gửi quý khách hàng!

Chương trình đào tạo trực tuyến " Phần mềm Acu Solve dành cho thiết kế mô phỏng". Khóa học này giới thiệu và cung cấp cho quý những kiến thức cơ bản mô phỏng thủy khí động lực học trên phần mềm Acusolve của hàng Altair Engineering. Đây là phần mềm hàng đầu thế giới mô phỏng dòng khí chuyển động qua ô tô, máy bay, hay dòng nhiệt trong các thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính.

Chuỗi video gồm 5 bài cơ bản:
 ❌ Bài 1: Cơ bản mô phỏng thủy khí động lực học - CFD
 ❌ Bài 2: Mô phỏng dòng khí trong ống xả
 ❌ Bài 3: Phân loại các dạng dòng chảy các phương trình rối
 ❌ Bài 4: Tạo Domain - chia lưới CFD
 ❌ Bài 5: Tutorial - Mô phỏng thủy khí động lực học trong ống trộn

UPVIET kính gửi Quý khách hàng khóa đào tạo “Phần mềm Acu Solve dành cho thiết kế mô phỏng”. Chúc bạn có một khóa học tập ý nghĩa và bổ ích.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về
Email: nguyen.hang@upviet.com.vn

Trân trọng!

Các video khác

037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)