T-SIM – Thermoforming Simulation

2019-04-19 10:01:18

  T-SIM là gói phần mềm mô phỏng quá trình thermoforming, một quy trình sản xuất trong đó một tấm nhựa được nung nóng đến một hình dạng cụ thể trong khuôn và cắt tỉa để tạo ra một sản phẩm có thể sử dụng được. Phần mềm cho phép người dùng phân tích quy trình phức tạp, hành vi vật lý và tối ưu hóa sản phẩm thermoforming. T-SIM dự đoán sự biến đổi và biến dạng của trang trí và cũng cho phép tối ưu hóa biến dạng hình ảnh.

 

 

Tính năng của phần mềm T – SIM

 • Áp dụng phương trình WLF dựa theo nhiệt độ.
 • Mô phỏng khuôn lồi, khuôn lõm, với vị trí hút hoặc không.
 • Biến dạng phụ thuộc thời gian được mô tả bằng mô hình nhớt K-BKZ.
 • Ba chức năng giảm xóc khác nhau để phù hợp với dữ liệu vật liệu tốt hơn.
 • Cơ sở dữ liệu vật liệu của các loại PE, PP, PET, PC, PMMA, v.v.
 • Nhập dữ liệu khuôn 3D từ IGES, VDA-FS, STL, DXF, hoặc Patran Neutral.
 • Khuôn tháo lắp.
 • Sự võng tấm phụ thuộc vào thời gian.
 • Ma sát giữa vật liệu và dụng cụ.
 • Truyền nhiệt giữa vật liệu và dụng cụ, giữa vật liệu và không khí.
 • Thiết lập thân thiện với người dùng.
 • Dễ dàng chỉnh sửa các bài toán trong T-SIM trong các trường hợp khách nhau. Dễ dàng so sánh giữa các kết quả trong các trường hợp khác nhau.
 • Bất kì dữ liệu vật liệu đều có thể nhập vào T-SIM
 • Bộ giải song song giảm thời gian giải quyết bài toán.

 

 

  Kết quả đầu ra

 • Bản đồ màu thể hiện độ dày, nhiệt độ, ứng suất, phần mở rộng.
 • Kiểm tra sự tiếp xúc giữa vật liệu và khuôn.
 • Tính toán giải pháp làm mát.
 • Kiểm tra thông tin về độ dày, nhiệt độ ở từng vị trí đơn giản bằng một cú click chuột.
 • Xuất kết quả dưới nhiều định dạng: Ansys, IGES, DXF, Cosmos / M hoặc Patran.
 • Xuất kết quả dạng hình động dưới dạng video đơn giản

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận