numo.vn thiết kế website số một việt nam
Câu chuyện thành công  SIGMASOFT® - Câu chuyện thành công

SIGMASOFT® - Câu chuyện thành công

SIGMASOFT  ® - Thời gian liên quan đến ép phun như thế nào?
22/10/2020 05/19

SIGMASOFT ® - Thời gian liên quan đến ép phun như thế nào?

Để kết quả mô phỏng sát với thực tế nhất, tất cả các giai đoạn của quy trình cần phải được tính đến khi tính toán. Khi liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của một chi tiết, thời gian thường là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất.
SIGMASOFT  ® - Cải thiện chất lượng chi tiết bằng cách kiểm soát nhiệt độ khuôn
21/10/2020 08/19

SIGMASOFT ® - Cải thiện chất lượng chi tiết bằng cách kiểm soát nhiệt độ khuôn

Kiểm soát nhiệt độ khuôn là rất quan trọng khi tối ưu hóa các quy trình ép phun. Tính toán phần mềm có thể giúp tìm ra thiết kế nhiệt tốt nhất để cải thiện chất lượng các chi tiết. Thiết kế khuôn nhiệt là một trong những thông số quan trọng ...
SIGMASOFT  ® - Thiết kế nhiệt độ cho MIM mô phỏng giúp đưa ra được những ý tưởng đúng đắn
21/10/2020 07/42

SIGMASOFT ® - Thiết kế nhiệt độ cho MIM mô phỏng giúp đưa ra được những ý tưởng đúng đắn

Thiết kế nhiệt độ cho MIM mô phỏng giúp đưa ra được những ý tưởng đúng đắn. Một mô phỏng biến dạng lõi với SIGMASOFT ® đã được thực hiện để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này.
SIGMASOFT  ® - LSR khuôn: Xác nhận các vấn đề chất lượng trước khi xuất hiện
21/10/2020 06/04

SIGMASOFT ® - LSR khuôn: Xác nhận các vấn đề chất lượng trước khi xuất hiện

Áp dụng khuôn đúc ảo SIGMASOFT ® cho đúc LSR cho phép xác định sớm các lý do cho các vấn đề chất lượng có thể xảy ra, tiết kiệm công sức và giảm năng suất khi quá trình sản xuất bắt đầu, làm giảm các bước lặp cần thiết trong phát ...
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)