Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật

Đăng lúc: 04-04-2014 0429

     Tư vấn thiết kế kỹ thuật

 

Việc thiết kế liên quan rất nhiều đến quá trình tiếp sau đó, thiết kế như thế nào để đảm bảo:

  • đặc tính kĩ thuật (sức bền, kết cấu...) ?
  • đơn giản cho chế tạo khuôn mẫu ?
  • dễ dàng cho quá trình gia công ?
  • đảm bảo thẩm mĩ ?

Các bài viết khác