Loading...
Sách hay  Sách kinh doanh

Sách kinh doanh

Bắt đầu với câu hỏi tại sao?

Bắt đầu với câu hỏi tại sao?

Tác giả: Simon Sinek
Năm xuất bản: 2009
Quốc gia khởi nghiệp - Dan Senor & Saul Singer

Quốc gia khởi nghiệp - Dan Senor & Saul Singer

Tác giả: Dan Senor & Saul Singer
Năm xuất bản: 2013
Chiến lược đại dương xanh - W. Chan Kim

Chiến lược đại dương xanh - W. Chan Kim

Tác giả: W. Chan Kim
Năm xuất bản: 2020
024 3212 3717