Loading...
Video  Radio cuối tuần

Người bạn lính

Đề tài người lính là một đề tài quen thuộc trong văn học, thơ ca từ xưa đến nay. Hình ảnh người bộ đội cụ Hồ thật đẹp đẽ, thật hào hùng và mang đậm chất người lính cách mạng. Thời chiến họ ra đi biết là không có ngày trở lại nhưng được hi sinh để dành lấy độc lập cho dân tộc, đó là một vinh hạnh lớn. Họ chiến đấu thật quả cảm, tâm đồng ý hợp, đoàn kết một lòng, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi đất nước cần. Tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thật cao cả, thật đáng kính trọng...

Các video khác

037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)