Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

Giải pháp CAE

MAGMA
Hàng trong kho:Còn hàng
Giá:Liên hệ 

MAGMASOFT là công cụ hỗ trợ kiểm tra nhanh, hiệu quả và chính xác quá trình điền đầy khuôn và quá trình đông đặc vật đúc. MAGMASOFT® cung cấp chức năng xây dựng mô hình vật đúc giống như một phần mềm CAD và khả năng nhập vào mô hình STL, STEP... . Sau đó, mô hình vật đúc được MAGMAmesh chia lưới và chuyển qua phần Simulation để xác lập điều kiện biên và thực hiện mô phỏng quá trình đúc đưa ra kết quả, giúp người dùng dễ dàng dự đoán các khu vực có khả năng xảy ra khuyết tật

Thông số kỹ thuật

MAGMA đưa ra kết quả mô phỏng quá trình điền đầy khuôn:

¬ Biến đổi áp suất và nhiệt độ dòng kim loại lỏng.

¬ Vị trí dòng kim loại xoáy cuộn.

¬ Những vùng “bẫy” khí.

¬ Khả năng điền đầy khuôn.

¬ Tốc độ dòng kim loại lỏng.

¬ Mức độ xói mòn khuôn.

 

Kết quả mô phỏng quá trình đông đặc:

¬ Quá trình truyền nhiệt

¬ Biến đổi trường nhiệt độ theo thời gian.

¬ Khả năng bù ngót của đậu ngót.

¬ Hiện tượng đối lưu trong vật đúc.

¬ Vị trí rỗ xốp.

Ngoài những tính năng cơ bản trên, MAGMASOFT còn có các modul và các option dùng để mô phỏng các quá trình đặc biệt khác như: đúc mẫu nóng chảy, đúc áp lực, đúc gang, đúc thép,…

MAGMAIron

Chất lượng vật đúc gang phụ thuộc nhiều vào thành phần hợp kim, kỹ thuật nấu luyện và biến tính. MAGMAiron xét đến tất cả các yếu tố trên khi mô phỏng quá trình đúc gang. MAGMAiron dự đoán chính xác hình dạng và lượng graphit tự do đồng thời xem xét hiện tượng tiết graphit (tăng thể tích) và co của kim loại (giảm thể tích) để mô phỏng kết quả co và hình thành rỗ xốp. Ngoài ra, MAGMAiron còn giúp dự đoán tổ chức và cơ tính của vật đúc gang.

MAGMAIron xét đến những yếu tố sau

¬ Kỹ thuật biến tính

¬ Thành phần hợp kim

¬ Sự hình thành các pha giả ổn định, ví dụ xementit của gang trắng

¬ Ảnh hưởng của các nguyên tố (ví dụ như đồng) đến tổ chứ, sự thiên tích và hành vi chuyển pha

MAGMAIron hỗ trợ trong việc

¬ Xem xét các ảnh hưởng của hệ thống rót và bù ngót đến chất lượng vật đúc

¬ Ngăn ngừa sự hình thành gang trắng

¬ Dự đoán “bản đồ” cơ tính vật đúc

MAGMAIron cung cấp thông tin:

¬ Hình dáng và mật độ graphit tự do

¬ Mức độ biến trắng của gang

¬ Tỷ lệ ostenit, graphit lần thứ nhất, tổ chức cùng tinh, peclit và ferrit

¬ Cơ tính vật đúc: độ cứng (HB), giới hạn đàn hồi, độ bền, mô-đun Young…

¬ Quá trình hình thành rỗ xốp, lõm co của vật đúc gang xám và gang cầu

¬ Đường nguội cho một điểm bất kỳ xác định trước trong vật đúc

¬ Biến đổi tỷ lệ lỏng (và đặc) trong quá trình kết tinh

¬ Vị trí nút nhiệt và nơi đông đặc cuối cùng trong vật đúc

¬ Thông số mô-đun bù ngót để tối ưu kích thước đậu ngót

MAGMASteel

 Việc thiết kế và mô phỏng đúc thép cần xem xét các yếu tố rất đặc thù. Mô-đun MAGMAsteel có khả năng mô phỏng toàn diện quá trình đúc thép từ bố trí vật đúc đến kết quả nhiệt luyện.

Hoạch định sản xuất

Khi lập kế hoạch sản xuất, các yếu tố hình học đóng vai trò rất quan trọng. Thể tích và khối lượng vật liệu, cũng như lượng dư gia công, cần thiết để dự toán chi phí sản xuất. Tỷ lệ thể tích/diện tích, hay mô-đun hình học, của vật đúc là thông số quan trọng khi thiết kế hệ thống bù ngót. Thời gian và tốc độ rót liên quan đến hình dạng phễu rót


 

MAGMASteel cung cấp các thông số:

¬ Thể tích và khối lượng của vật đúc, phần bị gia công, hệ thống rót-bù ngót, vật liệu làm khuôn và vật làm nguội

¬ Diện tích bề mặt của đậu ngót và hệ thống rót

¬ Tỷ lệ khối lượng cát/kim loại và hiệu suất

¬ Chi phí sản xuất dựa vào thông số hình học và chi phí đặc thù ngành đúc

¬ Giá trị mô-đun hình học của vật đúc và nơi cần bù ngót

¬ Tốc độ và thời gian rót dựa vào hình dạng thùng rót

Đối lưu và Thiên tích

Trong quá trình đông đặc, vật đúc lớn cùng với sự khác biệt nhiệt độ giữa các vùng trong vật đúc gây nên dòng đối lưu tự nhiên. Hiện tượng này làm trường nhiệt độ vật đúc bị xáo bị xáo trộn liên tục. Sự xáo trộn này kết hợp với dòng đối lưu làm nguyên tố hợp kim phân bố không đồng đều gây nên hiện tượng thiên tích.

MAGMAsteel sử dụng mô hình mới nhất để tính toán vận tốc, áp suất dòng kim loại lỏng. Theo đó, hiện tượng thiên tích vùng được mô phỏng dựa theo vận tốc dòng đối lưu và mô hình thiên tích của MAGMA

MAGMASteel cung cấp một số kết quả đặ thù của quá trình đông đặc, kết tinh của thép bên cạnh các kết quả cơ bản từ MAGMASOFTstandard. Bao gồm:

¬ Vận tốc dòng đối lưu nhiệt và nồng độ

¬ Vết chuyển động của dòng đối lưu

¬ Phân bố các nguyên tố hợp kim trong vật đúc (hiện tượng thiên tích vùng)

Nhiệt luyện

Nhiệt luyện là công đoạn quyết định đến tổ chức và cơ tính cuối cùng của vật đúc thép. Mặt khác, tổ chức và cơ tính phụ thuộc vào thành phần hợp kimđúc khi chuyển biến pha.

MAGMAsteel tính toán kết quả quá trình nhiệt luyện dựa vào các điều kiện ostenit hóa, tôi và ram. Trường nhiệt độ và tốc độ làm nguội vật đúc, cùng với thành phần hợp kim được kết hợp thông qua phép phân tích hồ qui dựa vào giản đồ chuyển biến pha của hàng trăm mác thép. Sự kết hợp này cho phép dự đoán tổ chức và tính chất vật đúc. MAGMAsteel giúp tối ưu quá trình nhiệt luyện bằng cách cung cấp.

¬ Trường nhiệt độ vật đúc sau từng công đoạn nhiệt luyện

¬ Đường nung nóng/làm nguội của quá trình nhiệt luyện

¬ Phân bố Mactenxit, bai-nit và ferrit+peclit trong vật đúc sau khi tôi

¬ Phân bố độ cứng trong vật đúc sau khi tôi

¬ Hợp kim và điều kiện ostenit hóa phụ thuộc vào giản đồ CCT cùng với đường nguội tới hạn

¬ Phân bố độ cứng trong vật đúc sau khi ram

¬ Giới hạn bền, đàn hồi và độ giãn dài của vật đúc sau khi ram

Ngoài ra, mô-đun MAGMAstress còn mô phỏng hiện tượng nứt nóng thường xảy ra trong vật đúc thép.


 

 

Sản phẩm cùng loại