numo.vn thiết kế website số một việt nam

PAM-COMPOSITES

Do đặc tính nhẹ, cứng và bền, vật liệu Composite đại diện cho những loại vật liệu chính trong cuộc đua giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, khi chuyển sang sản xuất hàng loạt công nghiệp, những thách thức mới nảy sinh với những vật liệu này:
  • Làm thế nào để mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường?
  • Làm thế nào để nhanh chóng thích ứng với các vật liệu mới để theo kịp tốc độ đổi mới trong vật liệu tổng hợp?
  • Định giá sản phẩm cuối cùng như thế nào để đáp ứng yêu cầu thị trường?
Những câu hỏi này sẽ tìm thấy lời giải đáp trong các module của PAM-COMPOSITES. 
PAM FORM - mô phỏng tạo hình phôi vật liệu Composite

PAM FORM - mô phỏng tạo hình phôi vật liệu Composite

PAM-FORM – Phần mềm mô phỏng tạo hình phôi vật liệu Composite. PAM-FORM là một mô đun của PAM-COMPOSITES, được sử dụng để mô phỏng quá trình tạo hình của phôi của các ...
Xem video sản phẩm
PAM RTM - mô phỏng phương pháp đúc RTM cho vật liệu Composite

PAM RTM - mô phỏng phương pháp đúc RTM cho vật liệu Composite

PAM-RTM – Phần mềm mô phỏng phương pháp đúc RTM cho Composite PAM-RTM, một mô-đun phần mềm phun nhựa trong PAM-COMPOSITES, được sử dụng để mô phỏng việc phun hoặc truyền nhựa ...
Xem video sản phẩm
PAM Distorsion - Dự đoán ứng suất dư và biến đổi hình dạng của các chi tiết Composite

PAM Distorsion - Dự đoán ứng suất dư và biến đổi hình dạng của các chi tiết Composite

PAM-DISTORTION cho phép dự đoán ứng suất dư do sản xuất và biến dạng hình dạng của các chi tiết composite làm từ sợi liên tục và nhựa nhiệt rắn.
Xem video sản phẩm
024 3212 3717