numo.vn thiết kế website số một việt nam

NUMECA

NUMECA FINE™ / Marine

NUMECA FINE™ / Marine

NUMECA International là công ty tiên phong trong việc phát triển và cung cấp các hệ thống sản xuất lưới, hệ thống phần mềm CFD đa ngành để mô phỏng thiết ...
Xem video sản phẩm
NUMECA FINE™ / Turbo

NUMECA FINE™ / Turbo

Phần mềm NUMECA FINE™ / Turbo cung cấp môi trường tích hợp dòng chảy để phân tích dòng chảy quay và không quay trong các ứng dụng máy tuabin bên ngoài và ...
Xem video sản phẩm
NUMECA FINE™ / Open with OpenLabs™

NUMECA FINE™ / Open with OpenLabs™

Phần mềm NUMECA FINE ™ / Open with OpenLabs ™ là một môi trường tích hợp dòng chảy CFD mạnh mẽ dành riêng cho các luồng nội bộ và bên ngoài phức ...
Xem video sản phẩm
024 3212 3717