numo.vn thiết kế website số một việt nam
Câu chuyện thành công  MAGMASOFT ® - Câu chuyện thành công

Nguyên mẫu thực tế?

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. 

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. Cũng như nhiều mẫu đúc nguyên mẫu khác, khớp tay lái bằng nhôm như hình dưới đây được sản xuất dưới dạng đúc khuôn cát - một quy trình phù hợp cho các vật đúc có khối lượng bé. Phân tích phần tử hữu hạn và tính toán tính bền cho sự chất tải tuần hoàn của chi tiết chỉ ra các vị trí quan trọng nhất. Sự thất bại của việc đúc nguyên mẫu trong quá trình chạy thử dẫn đến thay đổi về mặt thiết kế: mặt cắt cần nặng hơn để chịu được tải tốt hơn.

Tuy nhiên, việc so sánh hai vật đúc ảo – đúc cát nguyên mẫu và đúc khuôn áp lực thấp - cho thấy rõ các cấu trúc vi mô khác nhau. Đặc biệt độ bền khoảng cách cánh tay dendrite trong các phần đúc quan trọng khác nhau 100% cho hai mẫu đúc!

Biết được điều này, kỹ sư thiết kế có thể thiết kế các chi tiết với độ bền cao hơn trong quy trình đúc hàng loạt, ngay cả khi các nguyên mẫu sẽ khiến kỹ sư đi sai hướng.
 Khoảng cách cánh tay dendrite thứ cấp phụ thuộc vào quá trình đúc
Việc đúc khuôn liên tục lâu hơn ba lần so với nguyên mẫu đúc


Theo Dana Spicer, Argentina

Các tin khác

Làm việc dưới áp lực
22/10/2020 08/14

Làm việc dưới áp lực

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. 
Tăng chất lượng, giảm chi phí
22/10/2020 07/42

Tăng chất lượng, giảm chi phí

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. 
Mô phỏng lõi và khuôn cắt
22/10/2020 07/35

Mô phỏng lõi và khuôn cắt

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. 
Đúc gang
22/10/2020 07/26

Đúc gang

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. 
Phân tích khuyết tật trường hợp truyền dẫn
22/10/2020 07/00

Phân tích khuyết tật trường hợp truyền dẫn

Trước khi bắt đầu quy trình sản xuất, nhiều mẫu đúc cần được đúc thử trong điều kiện thực tế. 
024 3212 3717