numo.vn thiết kế website số một việt nam
Câu chuyện thành công  MAGMASOFT ® - Câu chuyện thành công

Làm việc dưới áp lực

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực.

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Sự hình thành lớp váng này có nghĩa là sự co ngót trong quá trình đúc dẫn đến áp lực ở những khu vực cần bổ sung do quá trình co ngót kim loại trong khuôn. Sự khác biệt giữa áp suất cao hơn trong đậu ngót cho phép kim loại trong đậu ngót có thể chảy vào trong khuôn.

Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khí nén như trong hình dưới đây.

Bằng cách xem xét ảnh hưởng của áp suất đậu ngót, mô phỏng có thể được sử dụng để xác định chính xác kích thước đậu ngót, mức áp suất làm việc và thời gian áp dụng áp suất. Các kết quả mô phỏng được hiển thị ở đây so sánh nhiệt độ trong quá trình hóa rắn cho kết cấu đậu ngót và với một đậu ngót hoạt động.
 Nhiệt độ hiển thị đường dẫn kiên cố hóa cho bố cục với điểm mù (trái) và hoạt động (phải)

* Theo Dana Spicer, Argentina

Các tin khác

Nguyên mẫu thực tế?
22/10/2020 07/56

Nguyên mẫu thực tế?

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực.
Tăng chất lượng, giảm chi phí
22/10/2020 07/42

Tăng chất lượng, giảm chi phí

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực.
Mô phỏng lõi và khuôn cắt
22/10/2020 07/35

Mô phỏng lõi và khuôn cắt

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực.
Đúc gang
22/10/2020 07/26

Đúc gang

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực.
Phân tích khuyết tật trường hợp truyền dẫn
22/10/2020 07/00

Phân tích khuyết tật trường hợp truyền dẫn

Các đậu ngót chỉ có thể hoạt động với số lượng hạn chế hợp kim đúc để tạo thành một lớp bổ sung trên bề mặt cho quá trình hóa rắn, chẳng hạn như hợp kim thép. Đối với các hợp kim như gang hoặc nhôm trong đúc khuôn cát, sự hình thành của một lớp bổ sung sẽ không xảy ra. Điều này có nghĩa là không thể sử dụng các đậu ngót trực tiếp. Các đậu ngót chỉ làm việc khi chịu áp lực.
024 3212 3717