MAGMA 5 Optimize - Hoàn toàn tối ưu hóa

2019-04-16 16:45:26

 MAGMA 5 là công cụ mô phỏng toàn diện và hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng đúc kim loại, tối ưu hóa các điều kiện quá trình và giảm chi phí đáng kể trong sản xuất. Phần mềm này cho phép thiết lập các điều kiện quá trình mạnh mẽ và bố trí đúc tối ưu hóa cho tất cả các vật liệu đúc và quy trình. MAGMA 5 được thiết kế để dự đoán chất lượng tổng đúc kim loại bằng cách mô phỏng quá trình điền đầy, đông đặc và làm mát. Ứng suất dư và biến dạng, cũng như sự hình thành vi cấu trúc và phân bố thuộc tính có thể được đánh giá ở tất cả các quy trình sản xuất đúc. Mô phỏng có thể được sử dụng trong một loạt các thử nghiệm ảo với các mục tiêu chất lượng và chi phí khác nhau cùng một lúc.

  Với thiết kế kiểu mô-đun của nó, MAGMA 5 góp phần giảm chi phí trong quá trình hoàn chỉnh của một thành phần vật đúc: từ ý tưởng đến thiết kế đến hình thành nên sản phẩm cuối cùng, bố trí các thành phần của khuôn và tạo mẫu, tất cả các cách thức thông qua xử lý tối ưu hóa, sản xuất đáng tin cậy và quản lý chất lượng.

 

Tương tác giữa thiết kế tham số cổng và riser

Tương tác giữa thiết kế tham số cổng và riser 

  MAGMA 5 được thiết kế để hỗ trợ tất cả các khía cạnh của sản xuất đúc, từ giai đoạn thiết kế, tạo mẫu và làm khuôn, đúc và quá trình xử lí nhiệt, đánh bóng sửa chữa.

 

Quy trình thực hiện trên MAGMA tương ứng với các quá trình sản xuất ngoài thực tế

Quy trình thực hiện trên MAGMA tương ứng với các quá trình sản xuất ngoài thực tế

  MAGMA 5 có thể được sử dụng cho tất cả các vật liệu đúc, khác nhau, từ gang xám, khuôn cát và khuôn nhôm. MAGMA 5 cũng được áp dụng cho tất cả các quá trình đúc kim loại, ví dụ như cho phép các kỹ sư đúc để thiết kế bố trí dụng cụ mạnh mẽ, giảm thiểu thời gian chu kỳ và dự đoán chất lượng đúc tái sản xuất, bằng cách sử dụng thí nghiệm ảo trong khi đúc.

Mô hình hóa cho tất cả các quá trình đúc

Mô hình hóa cho tất cả các quá trình đúc

Những lợi ích chi phí của việc sử dụng MAGMA 5 trong sản xuất, trong thiết kế là:

 • Tránh các khuyết tật đúc kim loại phát sinh từ misruns, rối dòng, oxit và cuốn theo xỉ, xốp khí, và co rút
 • Tối ưu hóa quá trình làm đầy để cung cấp một dòng chảy nhanh nhưng đồng đều và có thể kiểm soát
 • Tiết kiệm thời gian trong việc thiết kế mạnh mẽ và kích cỡ của các gating và risering
 • Giảm chi phí từ việc sử dụng các vật liệu thông qua năng suất, chi phí chất lượng, và năng lượng
 • Giảm thời gian chu kỳ và chi phí bảo trì
 • Thành lập các cửa sổ quá trình mạnh mẽ cho một sự khởi đầu liền mạch và an toàn của sản xuất
 • Giảm thiểu chi phí ban đầu thông qua việc sửa đổi mô hình hoặc dụng cụ
 • Cải thiện giao tiếp trong công ty của bạn và hợp tác với khách hàng
 • Tăng niềm tin của khách hàng thông qua việc chứng tỏ khả năng chủ động đúc kim loại 

 

Tự động đánh giá kết quả và đánh giá định lượng của các quá trình

Tự động đánh giá kết quả và đánh giá định lượng của các quá trình

 

MAGMA 5 có một cấu trúc mô-đun và chứa các chức năng sau cho một mô phỏng toàn diện:

 • Một giao diện người dùng đồ họa chung cho tất cả các mô-đun
 • Một góc độ quản lý dự án xử lý các phiên bản dự án
 • Tham số mô hình hóa hình học vật rắn bằng cách sử dụng một mô hình  CAD cũng như nhập và xuất dữ liệu CAD
 • Tự động chia lưới hình học cho các mô phỏng
 • Quá trình lập bản đồ toàn diện với truy cập trực tiếp tới tất cả các vật liệu, các bước quy trình và các thiết lập mô phỏng tương ứng
 • Định nghĩa về thiết kế ảo và các thông số để chạy tối ưu hóa 
 • Các chương trình mô phỏng để tính toán điền khuôn, đông đặc, làm mát và các ứng dụng đúc nối tiếp
 • Tương tác và đánh giá kết quả tự động. Một số quan điểm có thể được mở và chỉnh sửa cùng một lúc
 • Quan điểm kết quả cho hình dung một cách toàn diện và đánh giá các kết quả mô phỏng
 • Dễ dàng đánh giá định lượng của thiết kế ảo của thí nghiệm hoặc chạy tối ưu hóa 

 

Magma5 là module mở rộng

Magma5 có thể dễ dàng kết nối với các module bổ sung cho các quy trình cụ thể, vật liệu hoặc các khía cạnh chất lượng:

  • MAGMAiron, MAGMAsteel, MAGMAnonferrous

Module vật liệu cụ thể cho phép dự báo của các vi cấu trúc và đặc tính và xem xét các hợp kim và luyện kim.

  • MAGMAhpdc, MAGMAlpdc, MAGMApermanentmold, MAGMAwheel

Các mô-đun trình cho phép xem xét các yêu cầu của quá trình cụ thể và kiểm soát quá trình sản xuất

  • MAGMAcore + mold, MAGMAdielife

Sản phẩm chức năng cho các dự đoán của lõi, thoát khí, và đánh giá chu kỳ, tuổi thọ khuôn.

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận