Giới thiệu về phần mềm kiểm tra GOM Inspect

2019-04-26 09:54:37

Giới thiệu

    GOM Inspect Professional và GOM Inspect là các gói phần mềm dành cho phân tích dữ liệu đo lường 3D để kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm và sản xuất được phát triển bởi GOM - nhà sản xuất công nghiệp toàn cầu, phát triển và sản xuất các giải pháp và công nghệ đo quang học để phân tích biến dạng và đo tọa độ 3D.

     Người sử dụng hệ thống GOM bao gồm các công ty quốc tế từ các ngành công nghiệp ô tô, hàng không, hàng không vũ trụ và hàng tiêu dùng, nhà cung cấp của họ cũng như các tổ chức nghiên cứu và trường đại học.

    Đo lường quang học 3D đang ngày càng trở nên quan trọng trong các quy trình công nghiệp. Nhiều dữ liệu đo lường được liên tục sản xuất. Dữ liệu này cần được xử lý và phân tích, và các công cụ truyền thống thường không thể đáp ứng nhu cầu hiện đại nữa. Phần mềm GOM Inspect đáp ứng các yêu cầu công nghiệp ngày nay và đảm bảo thời gian phát triển ngắn, quy trình sản xuất được tối ưu hóa và an toàn quy trình cao.

Các lĩnh vực ứng dụng.

- Tạo hình kim loại.

- Công nghệ đúc phun.

- Thiết kế, thiết kế ngược, xây dựng mô hình.

- Công nghệ đúc.

- Thiết kế cánh máy bay, turbin và sản xuất năng lượng.

- Xử lý mẫu và in 3D.

Một số công cụ cơ bản được tích hợp trong GOM Inspect.

- Phần mềm tạo Đám mây điểm 3D

      GOM Inspect Professional đa giác các đám mây điểm vào dữ liệu lưới 3D chất lượng cao và cung cấp một loạt các chức năng xử lý lưới. Kiểm tra dựa trên so sánh dữ liệu đo với dữ liệu CAD và phân tích các ô màu sai, phần 2D hoặc nhiều điểm kiểm tra. Phần mềm GOM Inspect miễn phí cho phép dễ dàng trao đổi và phân tích sâu hơn về kết quả đo.

- Phần mềm tham số.

   Phần mềm GOM dựa trên khái niệm tham số, hình thành nền tảng cơ bản cho mọi chức năng. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng tất cả các bước của quy trình đều có thể theo dõi, đảm bảo độ tin cậy quy trình cho kết quả đo và báo cáo.

- Chia lưới.

    GOM có thể thực hiện lưới đa giác làm mịn, mỏng và tinh chế. Ngoài ra, các lỗ trên lưới có thể được lấp đầy và trích xuất độ cong. Lưới được xử lý bằng các thuật toán và dung sai dựa trên độ cong. Phần mềm cung cấp cho người dùng bản xem trước trực tiếp của từng bước xử lý trước khi thực hiện.

- Nhập và đo đạc mô hình CAD.

    Phần mềm GOM chứa tất cả các chức năng căn chỉnh tiêu chuẩn. Chúng bao gồm căn chỉnh RPS, căn chỉnh phân cấp dựa trên các yếu tố hình học, điểm tham chiếu và các quy trình phù hợp nhất khác nhau như phù hợp nhất toàn cầu và phù hợp nhất với địa phương. Khách hàng cũng có thể sử dụng các sắp xếp cụ thể của riêng mình, ví dụ các cánh tuabin, chùm cân bằng hoặc sắp xếp lồng nhau cân bằng.

- Công cụ so sánh hình học.

    Các lưới đa giác được tính toán mô tả các bề mặt và nguyên thủy dạng tự do. Chúng có thể được xác nhận bằng cách so sánh các bề mặt với bản vẽ kỹ thuật hoặc trực tiếp với bộ dữ liệu CAD. Một phân tích 3D về các bề mặt cũng như phân tích 2D các phần hoặc điểm có thể được thực hiện trong phần mềm. Cũng có thể tạo ra các nguyên thủy dựa trên CAD như đường thẳng, mặt phẳng, hình tròn hoặc hình trụ.

- Công cụ kiểm tra thông minh I-Inspect.

    I-Inspect là viết tắt của kiểm tra thông minh và hướng dẫn người vận hành trong suốt quá trình kiểm tra. I-Inspect gợi ý các nguyên tắc đo lường phù hợp và tiêu chí kiểm tra phù hợp với yếu tố được chọn. Với I-Inspect, ngay cả các nhiệm vụ kiểm tra phức tạp cũng có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

- Công cụ phân tích GD&T

  Trái ngược với các phân tích đo lường cơ bản, phân tích GD & T tập trung vào khía cạnh chức năng của mỗi bộ phận. Phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn ASME và ISO và cho phép phân tích GD & T rộng rãi, bao gồm cả mặt phẳng, song song và hình trụ, khoảng cách hai điểm, điều kiện vật liệu tối đa cũng như dung sai vị trí trong tọa độ địa phương và hệ thống toàn cầu.

- Công cụ phân tích xu hướng,SPC và chuyển vị.

    Khái niệm tham số cơ bản của phần mềm GOM cho phép thực hiện phân tích xu hướng cho nhiều đánh giá, ví dụ, trong kiểm soát quá trình thống kê (SPC) hoặc để phân tích biến dạng. Điều này cho phép đánh giá toàn trường của một số phần hoặc các giai đoạn trong một dự án duy nhất và cung cấp các chức năng để xác định các giá trị phân tích thống kê như Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Average và Sigma.

 

 

 

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận