Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

Lập trình gia công CAM 3-5 trục

Đăng lúc: 03-04-2014 0227

     Công ty TNHH UpViet tổ chức tại các khóa đào tào CAM cơ bản và nâng cao.

1. Phần mềm đào tạo: NX (Unigraphic NX)

2. Mục tiêu khóa học:  

 • Tạo chương trình gia công 3 đến 5 trục cơ bản và nâng cao
 • Tìm chiến lược đường chạy dao để gia công đường cong, bề mặt 3D, hốc..tối ưu
 • Xuất chương trình gia công cho các trung tâm gia công CNC

3. Nội dung đào tạo

 • Tổng quan về các ứng dụng của phần mềm
 • Tạo thư viện dụng cụ
 • Lệnh phay phẳng và phay phẳng có chức năng quản lý thành sản phẩm
 • Điều khiển đường chạy dao theo chỉ định
 • Phay thô và phay tinh sản phẩm
 • Phay mặt cong
 • Phay góc nhọn….
 • Xuất chương trình gia công cho các trung tâm gia công CNC

 

 

 

Các bài viết khác