Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

Đào tạo thiết kế mẫu ngược

Đăng lúc: 03-04-2014 0226

     Từ dữ liệu quét (dữ liệu điểm) thu được, qua quá trình xử lý trên phần mềm Geomagic (vá lỗ, tạo lỗ, làm nhẵn, tạo lưới...) sẽ cho ra dữ liệu bề mặt có định dạng đuôi igs, stp, step...xuất sang phần mềm gia công.

      Đào tạo thiết kế mẫu ngược

1. Phần mềm đào tạo: Geomagic Studio

2. Mục tiêu khóa học:

  • Trang bị quy trình thiết kế mẫu ngược
  • Cung cấp chức năng xử lý dữ liệu quét
  • xuất sang dữ liệu CAD

3. Nội dung đào tạo:

  • Giới thiệu quy trình tạo mẫu ngược
  • Xử lý dữ liệu điểm
  • Tạo và xử lý dữ liệu đa giác
  • Tạo dữ liệu bề mặt
  • Kết nối và xuất dữ liệu sang các phần mềm CAD
  • Xuất dữ liệu sang định dạng file igs, step, v.v..

Các bài viết khác