Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

Đào tạo thiết kế khuôn dập

Đăng lúc: 03-04-2014 0225

     Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh trên thị trường cho các doanh nghiệp. Từ ngày 17/01/2011 đến 26/01/2011, công ty TNHH UpViet tổ chức chương trình đào tạo thiết kế khuôn dập. Mọi thông tin về khóa học xin vui lòng xem bên dưới.

1. Phần mềm đào tạo:

 • phần mềm NX

 • Phần mềm HyperForm

2. Mục tiêu khóa học: Cung cấp phương pháp

 • Xây dựng mô hình hình học 3D trong môi trường 3D CAD từ đơn giản đến phức tạp. Phương pháp thiết kế lắp ráp gá cụ chi tiết, quản lý dữ liệu thiết kế, danh mục các sản phẩm thiết kế trong cụm chi tiết lắp ráp
 • Xây dựng kết cấu khuôn dập trên phần mềm NX
 • Phân tích đánh giá sơ bộ chi tiết dập
 • Mô phỏng quá trình dập phân tích và đánh giá chất lượng của chi tiết dập
 • Phương pháp cải thiện các khuyết tật trong quá trình dập
 • Tối ưu hóa kết cấu khuôn dập

3. Nội dung đào tạo: Trên phần mềm NX

 • Tổng quan về phấn mềm 3D CAD (lĩnh vực ứng dụng, giao diện, các thao tác dựng hình)
 • Thiêt kế các chi tiết kim loại dạng tấm
 • Chi lưới, dải phẳng phôi, phân tích sơ bộ về kết cấu và chất lượng của chi tiết

Các bài viết khác