Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

Chương trình đào tạo thiết kế CAD

Đăng lúc: 03-04-2014 0229

     Phần mềm đạo tạo: NX (Unigraphic NX), Catia, Pro E, Solid works...

     Đào tạo CAD

1. Phần mềm đào tạo: NX (Unigraphic NX), Catia, Pro E, Solid works…

2. Mục tiêu khóa học:

  • Củng cố lại tư duy và phương pháp dựng mô hình hình học 3D trong môi trường CAD
  • Cung cấp các chức năng dựng mô hình hình học 3D cơ bản và nâng cao nhằm thiết kế các sản phẩm có kiểu dáng từ đơn giản đến phức tạp.
  • Tăng tốc độ thiết kế, hạn chế các lỗi kĩ thuật trong thiết kế.
  • Thực hành xây dựng các mô hình 3D cơ bản đến phức tạp dựa trên cơ sở:

                -   Xây dựng chiến lược dựng hình trước

                -   Kết hợp các công cụ thiết kế để hoàn thiện sản phẩm

3. Nội dung đào tạo:

  • Tổng quan về các ứng dụng của phần mềm
  • Chiến lược và kĩ năng dựng mô hình hình học 3D
  • Các lệnh tùy chọn cơ bảnCác lệnh tùy chọn nâng cao
  • Thực hành xây dựng các mô hình 3D đơn giản và phức tạp.
  • Xuất bản vẽ 2DLắp ráp và tạo bản vẽ lắp

 

 

Các bài viết khác