Ngôn ngữ: Tiếng Việt|English

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN - HYPERMESH

Đăng lúc: 17-11-2015 1117

 

  • Mục đích của khóa học:

- Cung cấp kỹ năng xây dựng mô hình Phần tử hữu hạn (PTHH)
- Ứng dụng công nghệ mới HyperMesh – Giải pháp chia lưới hàng đầu thế giới
- Cung cấp kỹ năng xây dựng mô hình bằng phần mềm HyperMesh
- Cung cấp kỹ năng xử lý mô hình và định hướng tối ưu việc chia lưới
- Cung cấp kỹ năng thiết lập thông số đầu vào để tính toán cơ bản
- Làm quen với bộ giải Optistruct và công cụ xem kết quả tính toán HyperView

  • Kết quả đạt được sau khóa học:

- Học viên sử dụng được phần mềm HyperMesh
- Nâng cao khả năng tạo mô hình phần tử hữu hạn
- Học viên ứng dụng phần mềm để giải quyết một số bài toán cơ bản

  • Tiêu chuẩn giáo trình: Công ty TNHH UPVIET
  • Thời gian học: 10 ngày (1,5h/ngày) từ 18h00 đến 19h30 vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần
  • Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH UPVIET
  • Phí đào tạo: 4.000.000/người/khóa

- Học viên sẽ được giảm 30% học phí nếu nhóm có 2 học viên trở lên cùng đăng ký hoặc đăng ký trước ngày 21/11/2015.
- Học viên được giảm giá 20% học phí nếu có thẻ chứng minh là học sinh, sinh viên.
- Học viên thuộc đối tượng là sinh viên con thương binh, liệt sỹ hoặc gia đình có điều kiện khó khăn được giảm 50% học phí.
Lưu ý: Mức học phí được giảm tối đa là 50%, trừ các trường hợp đặc biệt được phê duyệt bởi Trưởng phòng Đào tạo Công ty TNHH UPVIET.
Nội dung đào tạo:

 

Các bài viết khác