EDEM - Mô phỏng vật liệu dạng hạt, đất

2019-04-30 00:22:09

DEM là gì?

DEM - Discrete Element Modelling: Mô hình phần tử rời rạc
Hiện tượng, ứng xử của khối tổng thể xuất hiện từ sự tương tác của từng đối tượng riêng lẻ.

Phương pháp Soft-sphere

- Các hạt cứng nhưng vẫn cho phép sự tương tác ngập vào nhau một lượng nhỏ
- Đánh giá lực tương tác chính xác
- Phân tích được sự tương tác đồng thời giữa nhiều đối tượng

 

 

Các mô hình tương tác trong EDEM

Các ưu thế của EDEM

 

- Dẫn đầu thị trường DEM - Phương pháp phần tử rời rạc

Khả năng tùy biến cao với API

Các thách thức

Công nghệ mô phỏng với EDEM

  • Phần mềm mô phỏng vật liệu rời, chất đống.
  • Ứng dụng công nghệ Phương pháp phần tử rời rạc (DEM).
  • Thử nghiệm ảo các thiết kế thiết bị, máy móc.

 

Ứng dụng của EDEM

EDEM được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:

*Nông nghiệp:

Ứng dụng trong việc nghiên cứu và thực hiện mô phỏng máy móc nông nghiệp; Các quy trình xử lý hạt và cây trồng như thu hoạch, sàng lọc, gieo trồng,…; Hiệu suất; Các tương tác của vật liệu với máy móc.

*Xây dựng và Công nghiệp khai khoáng:

Ứng dụng trong việc nghiên cứu và thực hiện mô phỏng máy móc trong ngành xây dựng và khai khoáng; Các quy trình khai thác và xử lí khoáng sản; Hiệu suất làm việc; Các tương tác của vật liệu với máy móc.

*Sản xuất dược phẩm:

Sản xuất các loại dược phẩm ở trạng thái rắn, mô phỏng kĩ thuật số hiệu suất cao ứng dụng trong thiết kế các thiết bị xử lí hạt số lượng lớn; nghiên cứu các quá trình trộn, phủ, xay, nghiền hạt,…

  

*Thiết bị công nghiệp nặng:

Thiết kế thiết bị nặng để xử lý vật liệu khối và vật liệu rời; Tính toán tải trọng vật liệu, xe tải; Mô phỏng hành vi của vật liệu số lượng lớn; Hiệu suất; Tối ưu hóa thiết bị nặng để xử lí vật liệu khối;  

*Sản xuất kim loại:

Mô phỏng dòng chảy kim loại, phân loại vật chất; Nghiên cứu và thực hiện mô phỏng máy thiết bị trong sản xuất kim loại ; Các quy trình xử lí nguyên liệu và thành phẩm ; Hiệu suất làm việc; Các tương tác của vật liệu với máy móc.

 

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận