Đối tác

UPVIET hiện đang là đại diện độc quyền của hơn 100 hãng phần mềm & thiết bị hàng đầu trên thế giới, cung cấp các giải pháp phần mềm cấp cao CAD/CAM/CAE/PLM/CNC, thiết bị công nghiệp, dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ, dịch vụ chạy mô phỏng,...
Kim Long Motors
Kim Long Motors
SoftInWay, Inc.
SoftInWay, Inc.
SoftInWay, Inc.
SoftInWay, Inc.
EON - XR
EON - XR
EON - XR
EON - XR
Yamaha E
Yamaha E
VPIC E
VPIC E
Vinfast E
Vinfast E
Vinacomin E
Vinacomin E
Viettel E
Viettel E
VTKTQS E
VTKTQS E
VTX E
VTX E
Thaco E
Thaco E
M3 E
M3 E
M1 E
M1 E
HVKTQS E
HVKTQS E
HTMP E
HTMP E
Honda E
Honda E
Honda Lock E
Honda Lock E
Hapuma E
Hapuma E
Co khi quang trung E
Co khi quang trung E
Studer E
Studer E
Spinner E
Spinner E
Siemens
Siemens
Sener E
Sener E
Makino E
Makino E
Lantek E
Lantek E
Hexagon E
Hexagon E
GROB E
GROB E
Geomagic E
Geomagic E
ESI E
ESI E
Altair E
Altair E
Accuform
Accuform
VIPIC
VIPIC
Viettel
Viettel
Vinfast
Vinfast
Thaco
Thaco
YAMAHA
YAMAHA
VTX
VTX
Honda
Honda
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Honda Lock
Honda Lock
M1
M1
M3
M3
Vinacomin
Vinacomin
Cơ khí Quang Trung
Cơ khí Quang Trung
HAPUMA
HAPUMA
studer
studer
Viện thiết kế tàu quân sự
Viện thiết kế tàu quân sự
SIEMENS
SIEMENS
HTMP
HTMP
Altair
Altair
Hexagon
Hexagon
GROB
GROB
geomagic
geomagic
lantek
lantek
makino
makino
Spinner
Spinner
ESI
ESI
API
API
Accuform
Accuform
sener
sener
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)