numo.vn thiết kế website số một việt nam
Câu chuyện thành công

Câu chuyện thành công

Phân tích khuyết tật trường hợp truyền dẫn
22/10/2020 07/00

Phân tích khuyết tật trường hợp truyền dẫn

Trong khuôn đúc áp lực cao cho trường hợp truyền dẫn, lỗi khuyết tật co ngót được phát hiện sau khi khoan lõi. Vấn đề phân tích hành vi hóa rắn bằng kết quả điểm nóng, phun không đủ trong khu vực có vấn đề được xác định là thủ phạm.
SIGMASOFT  ® - Thời gian liên quan đến ép phun như thế nào?
22/10/2020 06/19

SIGMASOFT ® - Thời gian liên quan đến ép phun như thế nào?

Để kết quả mô phỏng sát với thực tế nhất, tất cả các giai đoạn của quy trình cần phải được tính đến khi tính toán. Khi liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của một chi tiết, thời gian thường là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất.
SIGMASOFT  ® - Cải thiện chất lượng chi tiết bằng cách kiểm soát nhiệt độ khuôn
21/10/2020 09/19

SIGMASOFT ® - Cải thiện chất lượng chi tiết bằng cách kiểm soát nhiệt độ khuôn

Kiểm soát nhiệt độ khuôn là rất quan trọng khi tối ưu hóa các quy trình ép phun. Tính toán phần mềm có thể giúp tìm ra thiết kế nhiệt tốt nhất để cải thiện chất lượng các chi tiết. Thiết kế khuôn nhiệt là một trong những thông số quan trọng ...
SIGMASOFT  ® - Thiết kế nhiệt độ cho MIM mô phỏng giúp đưa ra được những ý tưởng đúng đắn
21/10/2020 08/42

SIGMASOFT ® - Thiết kế nhiệt độ cho MIM mô phỏng giúp đưa ra được những ý tưởng đúng đắn

Thiết kế nhiệt độ cho MIM mô phỏng giúp đưa ra được những ý tưởng đúng đắn. Một mô phỏng biến dạng lõi với SIGMASOFT ® đã được thực hiện để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này.
024 3212 3717