numo.vn thiết kế website số một việt nam

Case-studies KW

Du lịch Fathom

Du lịch Fathom

Cogar bắt đầu sử dụng Monarch Complete để giúp tự động hóa phần lớn các bản khai về các quy trình du lịch của mình. Với ...
Arbor Financial tăng hiệu quả với báo cáo chính xác

Arbor Financial tăng hiệu quả với báo cáo chính xác

Họ cũng sử dụng các tài nguyên có sẵn để hỗ trợ cho họ - Altair Community, một cổng thông tin trực tuyến cho khách hàng ...
Whitnell & Co. cắt giảm thời gian chuẩn bị báo cáo từ 2 giờ xuống dưới 10 phút với Altair® Monarch

Whitnell & Co. cắt giảm thời gian chuẩn bị báo cáo từ 2 giờ xuống dưới 10 phút với Altair® Monarch

Trong một vài tuần ngắn ngủi, Christian đã tìm thấy nhiều cách sử dụng hơn cho Monarch. Sử dụng nền tảng này, Christian có thể trộn ...
Nhà phân tích nhân sự của Berkshire Bank trả tiền cho việc chuẩn bị dữ liệu

Nhà phân tích nhân sự của Berkshire Bank trả tiền cho việc chuẩn bị dữ liệu

Sử dụng nền tảng này, Christian có thể trộn dữ liệu nhanh chóng hơn để tạo doanh thu chi tiết (và có thể lặp lại!).
037 7999145 (Sale) / 098 2435137 (Technical)