Altair SimLab - Thực hiện trên đa trường vật lý kết hợp với dữ liệu CAD

2019-11-27 10:15:26

Altair SimLab là một phần mềm mô phỏng kỹ thuật dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, cho phép mô phỏng nhanh chóng và chính xác hành vi kỹ thuật của hệ thống phức tạp. SimLab tự động hóa các nhiệm vụ mô hình hóa - mô phỏng để giảm lỗi của con người, giảm thời gian tạo thủ công các mô hình phần tử hữu hạn và báo cáo kết quả. SimLab không phải là một phần mềm tiền xử lý và hậu xử lý truyền thống, mà là một nền tảng phát triển cho phép tự động hóa nhanh chóng các quy trình mô phỏng.

 

Lợi ích

Hiệu quả cao

 • Cải thiện chất lượng mô hình
 •  Xác định trực tiếp các tính năng hình học bên trong môi trường CAD, ví dụ: góc bo, góc vát, hình trụ.

Tự động hóa các nhiệm vụ mô hình hóa

 •  Chia lưới
 •  Lắp ráp các chi tiết và cụm thành phần
 •  Tạo lưới lưới liên kết các mặt trong cụm lắp ráp
 •  Kết nối các chi tiết

Tăng tốc phát triển mô hình CAE cho các cụm lắp ráp

 •  Quy trình chia lưới nâng cao
 •  Loại bỏ lưới thủ công
 •  Đơn giản hóa khởi tạo lực và các điều kiện biên

Mô hình hình học

 •  Thay thế chi tiết
 •  Thay đổi hoặc thêm các mô hình
 •  Thay đổi thông số: góc bo, lỗ, trụ
 •  Tham số hóa thông số mô hình

 

Tính năng

Chia lưới
SimLab có một cách tiếp cận khác để tạo ra mô hình lưới chất lượng cao. Nó chuyển các tính năng từ mô hình CAD, chẳng hạn như góc bo và hình trụ, sang mô hình phần tử hữu hạn. Các tính năng này có thể được sử dụng ở bước sau trong quy trình mà không cần phải truy cập lại hình dạng CAD gốc. Có nhiều công cụ độc đáo và hữu ích để tạo các loại lưới khác nhau trong SimLab. Một hệ thống mô hình mẫu kết hợp tất cả các công cụ này lại với nhau thành các quy trình hợp lý và tự động hướng đến việc tạo ra mô hình lưới chất lượng cao nhất, tuân thủ các yêu cầu của bất kỳ loại phân tích nào: NVH, độ bền, mỏi, CFD, v.v.


Tự động khởi tạo mô hình lưới

 •  Lưới 3D: tứ diện và lục diện
 •  Lưới 2D: tam giác và tứ giác
 •  Khởi tạo lưới 1D để nối các bộ phận và mặt tiếp xúc

Tính năng chia lưới

 •  Tự động xác định các tính năng CAD
 •  Áp dụng các tiêu chí hình học cơ bản để tạo mô hình lưới như trụ, góc bo và lỗ
 •  Tự động nhân diện bề mặt tiếp xúc
 •  Chia lưới dựa trên tiêu chí và đặc tính bài toán để phù hợp cho từng loại phân tích, ví dụ: bền, mỏi, âm học,.

Mô hình hình học
SimLab sử dụng một phương pháp độc đáo khi nhận diện mô hình hình học CAD để tạo ra mô hình lưới nhanh chóng và chính xác.

 

Altair SimLab đọc được các dữ liệu CAD sau:

 •  CATIA V5
 •  Pro/Engineer
 •  UG
 •  SolidWorks, SolidEdge, etc.

    

Quản lý lắp ráp mô hình

 •  Bộ công cụ mạnh mẽ và toàn diện để xử lý hệ thống mô hình phức tạp.
 •  Nhận biết các khớp liên kết và bề mặt tiếp xúc
 •  Phân công nhanh các điều kiện biên cho nhiều nhóm trong một tổ hợp
 •  Thư viện các yếu tố kết nối phổ biến

Lực và điều kiên biên
Khi làm việc với các mô hình phức tạp, kích thước mô hình trung bình có thể dễ dàng đạt tới hàng triệu nút và phần tử. Simlab cung cấp công cụ nâng cao để hướng dẫn người dùng quản lý các tác vụ dễ dàng.

 

Đặc tính quy trình mô phỏng

 •  Ánh xạ kết quả từ lưới mịn sang lưới thô và ngược lại
 •  Menu điều chỉnh mô hình vòng bi
 •  Hiển thị các trường kết quả vật lý trên mô hình. (Ví dụ, kết quả phân tích nhiệt trên mô hình kết cấu)
 •  Mô hình mẫu tự động

    - Mô hình bu lông
    - Gasket, lực ổ bi và mô hình liên kết
    - Thư viện vật liệu đa dạng
    - Tự động nhận diện liên kết và mô hình hóa các liên kết
    - Chuẩn bị mô hình hội tụ cho AVL tồn tại.

Hậu xử lý
SimLab tích hợp một bộ xử lý hậu kỳ. Ngoài ra, các công cụ xử lý tùy chỉnh như biến dạng và tần số đáp ứng.

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận