Altair MotionSolve - Giải pháp Bộ giải tiên tiến cho việc mô phỏng các hệ thống cơ khí

2019-04-14 09:09:38

Motionsolve là một bộ giải tuyệt vời sử dụng để mô phỏng các hệ thống cơ khí dựa trên nền tảng kết hợp các công thức hiện đại để đạt được tốc độ tính toán và độ chính xác của các tính toán cao. Với các giải pháp mạnh mẽ áp dụng cho động học, động lực học và tĩnh học, motionsolve cung cấp cho các chuyên gia phân tích, các kỹ sư những khả năng vượt trội để phân tích và mô phỏng chính xác tương tác, hiệu suất làm việc của các hệ thống cơ khí phức tạp.

 

Lợi ích:

Rút ngắng thời gian ra thị trường:
Đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn nhờ MotionSolve.
MotionSolve tính toán nhanh và duy trì độ chính xác cao thậm trí ngay trong quá trình tính toán các vấn đề liên quan đến độ cứng bao gồm cả các biến dạng của vật thể đa hệ, các liên kết phức tạp và độ bền theo thời gian.


Giải pháp toàn diện cho mô phỏng động học đa vật thể


Tạo mô hình phức tạp, các hệ thống phi tuyến:
- Đánh giá tương tác động học của hệ thống
- Nghiên cứu rung động từng phần
- Thiết kế các hệ thống điều khiển
- Nghiên cứu các hoạt động của hệ thống đóng gói
- Tạo ra các tải trọng theo thời gian thực để đánh giá tuổi bền và các phá hủy của các chi tiết.

 

Đánh giá các hệ thống thiết kế và hiệu suất làm việc của chúng
- Các nghiên cứu động học phi tuyến
- Các nghiên cứu động lực học
- Các nghiên cứu tĩnh học
- Các nghiên cứu chuẩn tĩnh


Bộ giải có chức năng thông minh
- Liên tục đưa ra các mô hình phần tử hữu hạn và phương pháp thông minh để kiểm soát các sự kiện của hầu hết các hệ thống đa vật thể phức tạp.


- Các công thức bộ giải hiện đại cung như các khả năng mô hình như các đường cong biên dạng và các liên kết vật thể mềm làm cho MotionSolve có sự khác biệt so với các bộ giải của các hệ thống cơ khí khác.

Các giải pháp mạnh mẽ và độ chính xác:
- MotionSolve được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và là công cụ kiểm tra nghiêm ngặt cho các vấn đề đặc biệt.

Là một công nghệ cốt lõi trong bộ CAE của hyperworks, tích hợp sâu với các Bộ giải FEA( phân tích phần tử hữu hạn) của Altair, Motionsolve mang lại sự linh hoạt, sức mạnh và chất lượng như mong muốn trong lĩnh vực động lực học đa vật thể.


Thực hiện việc phân tích ở mức hệ thống thông qua chức năng Đồng mô phỏng
Đồng nhất các quá trình xử lý cho các hoạt động chi tiết các mô hình thủy lực, thủy khí và điều khiển.


Lưu trữ các tiêu chuẩn hợp tác thông qua các chức năng tùy biến hóa:
MotionSolve cung cấp khả năng duy nhất để tùy biến môi trường mô phỏng các hệ thống cơ khí đáp ứng được các nhu cầu cần thiết của bạn.  Từ việc viết các tùy biến chức năng và các thủ tục con đến việc tùy biến các thông điệp và tạo các tùy biến đầu ra, motionsolve cho phép tạo các tiêu chuẩn hợp tác bằng cách biến đổi bộ giải sao cho phù hợp với bất kỳ một môi trường nào.

 

Kỹ thuật phân tích cấp cao:
Với các kỹ thuật phân tích rộng rãi và nhiều mảng ứng dụng khác nhau, MotionSolve cung cấp một công cụ mới, tiên tiến cho cho việc nghiên cứu các tương tác của hệ thống cơ khí.
• Tích hợp sáu bộ giải để giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến động học. Các bộ giải mã bao gồm: implicit(không tường minh)/explicit(tường minh); Stiff(cứng)/nonstiff (mềm) và DAE/ODE(phương trình vi phân riêng phần/vi phân thường).


• Bốn bộ giải mã Tĩnh học/Chuẩn tĩnh(quasi-static) sử dụng để tiên đoán tải trọng và các kết cấu cân bằng tĩnh. Giải thuật cũng bao trùm các phương pháp không cân bằng lực, năng lượng và phương trình vi phân riêng phầnn (DAE) Phân tích động lực học tự động phát hiện và loại bỏ các ràng buộc không cần thiết.


Phân tích tuyến tính với việc xuất ra ma trận và các giá trị riêng.

 

   


Các công cụ tùy biến bộ giải mã (Solver)
• MotionSolve hỗ trợ khả năng tùy biến bộ giải mã linh hoạt, trong khi đó hầu hết các bộ giải mã không tùy biến được.


• Tùy biến các chức năng được sử dụng để hỗ trợ cho các lĩnh vực hay các công việc chuyên dụng.


• Cho phép người sử dụng định nghĩa các phần tử không liên kết hợp nhất thành một phần tử đơn.


• Tùy biến các thông điệp để tạo ra các thông số có ý nghĩa cho bộ giải mã và các trạng thái tĩnh.


• Tùy biến bộ giải để tạo các dữ liệu đầu ra tương thích với các môi trường CAE khác nhau.


Thư viện các phần tử mô hình dồi dào:
Chìa khóa quan trọng trong việc mô phỏng cơ cấu phức tạp đó là các chứng năng có sẵn liên quan đến các phần tử mô hình. MotionSolve cung cấp một bộ các công cụ hữu ích cho phép người sử dụng xây dựng nhanh mô hình các cơ cấu phức tạp.


Các phần tử mô hình hệ thống thông dụng: khối lượng, phần tử liên kết quán tính ổ, Vật thể mềm, ràng buộc liên kết, lực liên kết, các phần tử cơ khí phi mô hình, ràng buộc đôi cấp thấp, các chuyển động và lực.

Các phần tử mô hình nâng cao
- Biến dạng đường cong (curve)
- Biến dạng bề mặt (surface)
- Tiếp xúc 3D giữa các mặt với bất kỳ hình dạng nguyên thủy nào.
- Tiếp xúc mềm sử dụng biến dạng các bề mặt
- Ngoài ra người sử dụng có thể tạo ra vòng lặp để có được các chức năng phức tạp hay mở rộng khả năng của bộ giải mã.


Kiến trúc mở và linh hoạt:
Thường khi thực hiện phân tích một mức hệ thống phải sử dụng rất nhiều dữ liệu CAE khác nhau. Với khả năng mở và linh hoạt, MotionSolve cho phép dễ dàng phát triển bên trong các môi trường CAE khác nhau và tương thích cao với các hệ thống phần mềm mô phỏng sản phẩm cơ khí thứ 3.
• Số 1 về tích hợp PPPTHH và mô phỏng động lực học hệ thống thông qua hỗ trợ các tệp dữ liệu khổng lồ (BDF)


• Hỗ trợ kế thừa các mô hình như ADAM


• Giao diện đồng mô phỏng với phần mềm Simulink


• Đồng mô phỏng với các hệ thống thủy lực, khí nén từ DSHPPlus


Tích hợp trực tiếp trong Hyperworks
Với MotionSolve, HyperWorks cung cấp một giải pháp hoàn hảo giải pháp mô phỏng các hệ thống cơ khí: từ giải pháp tiền và hậu xử lý tốt nhất cho tới giải pháp tối ưu hóa và các nghiên cứu cấp cao
• Dễ dàng xây dựng mô hình đa vật thể trong trong MotionView cũng như trong HyperMesh.


• Thực hiện quá trình nghiên cứu thiết kế thực nghiệm, tối ưu hóa và quá trình ngẫu nhiên thông qua sự tích hợp giữa Motionsolve với HyperStudy.


• Tăng cường hiệu quả thiết kế và nhìn thấu được với phần mềm hậu xử lý tốt nhất hiện nay thông qua mô đun HyperView và HyperGraph cho việc mô phỏng các hệ thống cơ khí.


• Cải thiện kết quả tính chính xác thông qua bộ giải mã mô tả vật thể biến dạng Radioss (Bộ giải mã của Hyperworks trên nền tảng phần tử hữu hạn).


• Tận dụng được công nghệ tối ưu hóa dẫn đầu trong công nghiệp thông qua mô đun Optistruct để sớm đạt được các yêu cầu của chương trình.

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận