Loading...

Altair HyperWorks

Altair HyperWorks ™ là nền tảng mô phỏng kiến trúc mở toàn diện nhất, cung cấp các công nghệ tốt nhất để thiết kế và tối ưu hóa các sản phẩm hiệu suất cao, hiệu quả và sáng tạo.
HyperWorks Unlimited

HyperWorks Unlimited

Thiết bị HPC đám mây hiện đại nhất dành riêng cho phép sử dụng không giới hạn tất cả các phần mềm của Altair.
Xem video sản phẩm
SimSolid

SimSolid

Loại bỏ việc chia lưới và xử lý hình học - hai nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất trong phương pháp phần tử hữu hạn truyền thống. 
Xem video sản phẩm
EDEM

EDEM

EDEM là phần mềm hiệu suất cao cho mô phỏng các vật liệu dạng khối và hạt. Được hỗ trợ bởi công nghệ Mô hình hóa phần tử rời rạc (DEM), ...
Xem video sản phẩm
AcuSolve

AcuSolve

Giải pháp tính toán động lực học chất lưu đa năng hàng đầu trên thị trường. Đây là bộ giải CFD có khả năng giải quyết các bài toán khoa học ...
Xem video sản phẩm
Inspire Form

Inspire Form

Giải pháp tích hợp đầy đủ để nâng cao tính khả thi dập kim loại tấm đồng thời phân tích quy trình chi tiết và thử nghiệm ảo
Xem video sản phẩm
Optistruct

Optistruct

OptiStruct đã được chứng minh là giải pháp phân tích kết cấu hiện đại cho các vấn đề kết cấu tuyến tính và phi tuyến tính dưới tải trọng tĩnh và ...
Xem video sản phẩm
HyperMesh

HyperMesh

Bộ tiền xử lý phần tử hữu hạn hiệu suất cao để chuẩn bị các mô hình lớn nhất, bắt đầu từ nhập hình học CAD đến xuất phân tích chạy ...
Xem video sản phẩm
SimLab

SimLab

Môi trường mô phỏng đa ngành theo hướng quy trình để phân tích chính xác hiệu suất các cụm phức tạp.
Xem video sản phẩm
Activate

Activate

Altair Activate phát triển dựa trên mô hình cho phép kỹ sư thiết kế, kỹ sư mô phỏng và điều khiển hệ thống lập mô hình, mô phỏng và tối ưu ...
Xem video sản phẩm
Feko

Feko

Altair Feko là bộ phần mềm phân tích điện từ cho phép người dùng giải quyết một loạt các vấn đề điện từ trong môi trường hoạt động thực tế.
Xem video sản phẩm
Flux

Flux

Flux là một ứng dụng phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để mô phỏng điện từ và vật lý nhiệt, cả trong 2D và 3D.
Xem video sản phẩm
HyperStudy

HyperStudy

HyperStudy là một phần mềm nghiên cứu thiết kế đa lĩnh vực cho phép khám phá và tối ưu hóa hiệu suất và tính mạnh mẽ của thiết kế.
Xem video sản phẩm
024 3212 3717