Altair HyperView – Chịu trách nhiệm hậu xử lí dữ liệu CAE của bạn

2019-04-17 21:12:09

Altair HyperView là một công cụ hậu xử lý hoàn chỉnh và môi trường trực quan để phân tích phần tử hữu hạn (FEA), mô phỏng hệ thống đa cơ hệ, kỹ thuật số video và dữ liệu kỹ thuật. Đồ họa 3D nhanh, thiết kế kiến trúc mở và các chức năng mạnh mẽ, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho tốc độ và tích hợp hậu xử lý các kết quả của CAE. Kết hợp các tính năng này với các công cụ tự động xử lý nâng cao của HyperView làm cải thiện mạnh mẽ cho việc hiển thị kết quả, so sánh và làm báo cáo.

Lợi ích


Cải thiện năng suất:

 • Hàng đầu về tốc độ hoạt hình và thao tác đồ họa 3D. Đọc trực tiếp kết quả từ các bộ giải thông dụng và các khả năng tạo bộ biên dịch kết quả do người sửdụng định nghĩa.
 • Vẽ sơ đồ trên mặt phẳng XY và 3D mạnh mẽ.
 • Tùy chỉnh giao diện và tạo ra các công cụ chuyên dụng để phù hợp với các môi trường kỹ thuật riêng và theo các nhu cầu.
 • Liên kết trực tiếp đến Altair HyperView Player cho việc liên lạc qua web và cộng tác.

 

Lợi ích thiết kế Insight:

 • Đồng bộ hóa và hiển thị kết quả FEA, hệ thống đa vật thể,vẽ sơ đồ XY và dữ liệu Video.
 • Tạo lớp của nhiều mô hình CAE trong một cửa sổ.
 • Hiển thị nhiều mô hình và nhiều loại kết quả bao gồm các lưới thích nghi và các biến dạng của mô
 • Hình động học đa vật.
 • Truy vấn mô hình sâu dựa trên các tiêu trí người sử dụng.
 • Tạo báo cáo và tự động hóa
 • Tự động hóa xây dựng các báo cáo: Tự động tạo bảng, các biều đồ cũng như so sánh nhanh kết quả và nghiên cứu các giá trị tương quan sử dụng các tùy chọn ”Báo cáo: Tạo lớp”
 • Tạo báo cáo sơ bộ: Xuất phần báo cáo của HyperView sang định dạng HTML hoặc PowerPoint XML bao gồm văn bản, hình ảnh, file AVI và H3Ds.


Mở rộng giao diện người dùng

 • Lập trình Templex: Tạo các tham số toán học cho các đường cong, thực hiện phân tích dữ liệu và đường cong tĩnh bao gồm các chú thích, các nhãn và các tham số của các tập tin văn bản.
 • Tùy chỉnh menu kéo xuống: Xây dựng thực đơn người sử dụng để dễ dàng truy cập các báo cáo, macro biểu đồ và trợ giúp hữu ích.
 • Dòng lệnh lập trình lớp Tcl /TK : Tự động hóa các thủ tục thông qua lập trình lớp các dòng lệnh Tcl/TK
 • Tùy biến khuôn mẫu nhập/xuất: Định nghĩa tùy biến nhập/xuất mẫu cho việc đọc và ghi dữ liệu vẽ biểu đồ XY.

 

Hình ảnh động CAE và biểu đồ dữ liệu:

  HyperView cung cấp một bộ đầy đủ các tương tác hình ảnh động, biểu đồ dữ liệu và các chức năng video kỹ thuật số làm cải thiện mạnh mẽ việc hiển thị kết quả, phân tích và so sánh. Khả năng đồng bộ hóa của nó cho phép người dùng khám phá chi tiết toàn vẹn mô hình và hoạt động của mô hình. Bằng cách mở rộng nền tảng công cụ hậu xử lý của HyperView người dùng có thể dễ dàng đồng bộ hóa, so sánh và hiển thị kết quả FEA , kết quả của hệ thống đa vật thể, biểu đồ XY (mô phỏng hoặc kiểm tra dữ liệu) và các dữ liệu video kỹ thuật số cùng một lúc trong cùng một môi trường.


Ảnh động

 • Đường nét (vô hướng & tenxơ)
 • Biểu đồ vector
 • Biểu đồ Tenxơ
 • Biểu đồ biến dạng ô
 • Biểu đồ đường dòng CFD
 • Hình ảnh động tuyến tính
 • Mô hình hình ảnh động
 • Hình ảnh động quá trình quá độ
 • Hình ảnh động động học cơ hệ đa vật thể với các biến dạng
 • HyperView cũng hỗ trợ nâng cao bộ công cụ cho truy vấn mô hình và so sánh kết quả với một hoặc nhiều mô hình .

Tính năng hình ảnh động của HyperView bao gồm:

 • Hiển thị bung các chi tiết
 • Bề mặt – ISO
 • Truy vấn nâng cao
 • Đánh dấu chi tiết và các thành phần
 • Tương tác với các mặt cắt
 • Biểu tượng chú thích

Giao diện với các bộ giải:
  HyperView hỗ trợ hầu hết định dạng của các Bộ giải phổ biến bằng bộ đọc trực tiếp, cung cấp linh hoạt và nhất quán môi trường hậu xử lý hiệu xuất cao cho việc tạo hình ảnh động và các kết quả mô phỏng biểu đồ CAE.
  Hơn nữa các định dạng của Bộ giải có thể được hỗ trợ thông qua bộ biên dịch kết quả do người sử dụng định nghĩa nhằm chuyển đổi kết quả vào tệp tin nén định dạng nhị phân H3D của Altair.

  HyperWorks cũng cung cấp hai bô thông dịch: HvTrans và HgTrans, để làm việc với bất kỳ kiểu dữ liệu kỹ thuật nào. HvTrans cho phép bạn trích xuất, biên dịch, và nén kết quả CAE trong khi HgTrans cho phép bạn chuyển đổi, nén và xử lý dữ liệu tập tin bằng cách sử dụng tùy chỉnh các biểu thức toán học mà có thể được xây dựng từ thư viện chức năng nhúng toán học.

 

   HyperView hỗ trợ đọc các bộ giải:
• RADIOSS • OptiStruct • MotionSolve • ABAQUS • LS-DYNA • NASTRAN • ANSYS • PAMCRASH • Adams • MADYMO • DADS • SIMPACK • MOLDFLOW • MARC • NIKE3D • LLNL DYNA


Tạo báo cáo
  Tạo một báo cáo chuẩn được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng HyperView bằng cách sử dụng

chức năng “ Publish session” cùng với các chức năng báo cáo Mẫu. HyperView cho phép xuất phần dữ liệu hoạt động ra tập tin báo cáo XML hoặc PowerPoint XML đồng thời cung cấp cho người sử dụng quyền kiểm soát để quyết định thông tin nào được xuất và xuất với định dạng nào.

 • Xuất báo cáo - HTML, PowerPoin.
 • Xuất ảnh động AVI, H3D
 • Xuất dữ liệu ảnh- BMP, JPEG, PNG, TIFF
 • Tóm lược dữ liệu xuất - đa cột,tùy biến định dạng

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận