Altair HyperForm – Giải pháp tối ưu cho quá trình dập kim loại tấm

2019-04-13 19:35:10

Altair HyperForm là một mô-đun trên nền tảng phương pháp phần tử hữu hạn dùng để phân tích và mô phỏng quá trình dập kim loại tấm. HyperForm cung cấp công cụ phân tích tính khả thi với hiệu suất cao kết hợp với tham số, nhanh chóng đưa ra phương án thiết kế khuôn dập và xác nhận kết quả cuối cùng, tối ưu hóa quá trình và cho ra kết quả trực quan.
 

HyperForm là sự tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh phực mô phỏng sản xuất và quy trình thiết kế khuôn dập để hướng dẫn người dùng đi theo hướng phát triển và tối ưu hóa quy trình sản xuất các hệ thống khuôn dập.

 

Altair HyperForm cung cấp môi trường mô phỏng độc đáo

• Tự động khai triển phôi chính xác, giao diện xắp hình tối ưu (nesting) trực quan
• Bộ giải nhanh chóng, chính xác cho quá trình phân tích đánh giá sơ bộ
• Tích hợp đầy đủ giao diện bộ giải và kiến trúc mở để tự động cài đặt các điều kiện biên hay quá trình dập đa chu kỳ hoặc người dùng có thể tự định nghĩa các điều kiện biên và tính toán
• Trực quan, Tham số hóa. Điểm- bề mặt-thư viện cơ sở dựa trên các công cụ phát triển
• Quá trình định hướng theo mô hình thiết lập và liên kết trực tiếp với các mô đun khác như Hyperworks morphing, optimization, stochastic and DOE studies tools.
• Công cụ tiện ích mạnh mẽ cho quá trình đùn ống và dập định hình
• Liên kết với quá trình nghiên cứu thông qua mô đun HyperWorks Result Mapper.
• Tự động tạo ra báo cáo kết quả trực tiếp hoặc thông qua Altair Data Manager (mô-đun quản lý dữ liệu).
• Môi trường người dùng định nghĩa thông qua công cụ TCL/TK macro

• Altair CAE là một giải pháp rộng lớn trong lĩnh vực phân tích tính toán. Trong đó hyperform cung cấp một giá trị to lớn cho quá trình tính toán và mô phỏng dập tấm

 

 

GIẢI PHÁP CHO TẤT CẢ CÁC DẠNG CHI TIẾT KIM LOẠI DẠNG TẤM

• Các sản phẩm cơ khí có thể nghiên cứu tính khả thi và hiệu suất trước khi đem ra sản xuất thực tế.
• Các kỹ sư xản xuất có thể xây dựng một quá trình hay tạo một ý tưởng thiết kế khuôn với một tham số mô đun khuôn và chạy phân tích nhanh quá trình tạo hình hay mô phỏng chi tiết quá trình biến dạng.
• Các kỹ sư mô phỏng có thể đánh giá sơ bộ hoặc hệ thống khuôn thực bằng cách thực hiện mô phỏng ảo toàn bộ quá trình tiếp xúc để đánh giá các khu vực nhăn, vùng biến dạng cao, các điểm thấp, độ đàn hồi và các khuyết tật liên quan đến sản xuất khuôn dập.
• Các kỹ sư thử khuôn có thể giao tiếp hiệu quả và nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng các báo cáo chi tiết được tạo ra từ kết quả phân tích.

 

 

CHỈ DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG QUA CÁC QUÁ TRÌNH
· HyperForm có tính mở, tự động hóa trung tâm và hoàn toàn thích nghi với môi trường người sử dụng. Nó đi kèm với một tập hợp các mẫu được xác định trước để đơn giản hóa mô hình thiết lập cho quá trình tiêu chuẩn,thúcđẩy người dùng thông qua định nghĩa của mô hình mô phỏng phức tạp chỉ trong một vài cú click chuột.

· Toàn bộ quá trình tự động mới là một phương pháp tiếp cận toàn diện trực quan để thiết lập cho các kịch bản khác nhau.

· Công cụ quản lý đa quá trình là một tiện ích cho phép một cách tiếp cận vùng thay đổi để sắp xếp mô phỏng dập nhiều giai đoạn vùng thay đổi để sắp xếp mô phỏng dập nhiều giai đoạn.

Cuối cùng, HyperForm cung cấp cho người dùng khả năng để xác định ngay cả những nghiên cứu tối ưu hóa phức tạp, chỉ đơn giản bằng cách lựa chọn đúng một vài biến quá trình.

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ NHANH VÀ MẠNH MẼ


• Là địa chỉ tin cậy cho biến dạng tạo hình sớm hơn trong chu kỳ phát triển sản phẩm, giảm thiểu những thách thức của toàn bộ quá trình tạo hình và các chi phí liên quan
• Cung cấp các sản phẩm và các kỹ sư khuôn mẫu một công cụ mạnh mẽ để nhanh chóng thay đổi và kiểm tra các kịch bản
• Trực quan hình học kỹ xảo và khả năng tối ưu hóa tiên tiến thực hiện có hiệu quả thiết kế tối ưu hóa, các thí nghiệm và nghiên cứu ngẫu nhiên

 

TIÊU ĐIỂM CỦA HYPERFORM
• Tự động quá trình thiết lập cho các thao tác biến dạng tiêu chuẩn trong giai đoạn thiết kế bao gồm các công cụ xây dụng và hiệu chỉnh hệ thống gân vuốt.
• Công cụ quản lý đa bước dập cho mô phỏng chuyển vùng tuần tự nhằm tăng năng suất quá trình tính toán và mô phỏng.
• Nâng cao chất lượng bề mặt của hệ thống khuôn được tạo ra từ các mô-đun khuôn, các vùng mất dịch chuyển tới các công cụ CAD.
• Tiện ích tạo mẫu ngược để tham số hóa, hiệu chỉnh và tích hợp với mô đun khuôn, dữ liệu bề mặt phụ và mặt phẳng đỡ được tạo ra trong các hệ thống CAD bên ngoài.
• Vạch dấu để giám sát đường giới hạn dịch chuyển trên tấm phẳng.
• Công cụ hoàn chỉnh và các tiện ích thiết lập nhanh quá trình mô phỏng uốn ống và dập thủy tĩnh.
• Đồng nhất dữ liệu từ các lưới biến dạng tới lưới kết cấu phục vụ cho việc nghiên cứu thực hiện các quá trình sản xuất về sau này.

 

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận