Altair HyoerGraph - Phân tích Biểu đồ và Dữ liệu

2019-04-17 01:01:26

  Altair HyperGraph là một công cụ phân tích dữ liệu và biểu đồ mạnh với những giao diện hỗ  trợ cho  nhiều tập tin định dạng phổ biến. Giao diện trực quan của nó   bộ máy toán học tinh vi làm cho Hypergraph  trở nên dễ dàng hơn  khí xử   những  biểu thức toán học phức tạp nhất. Hypergraph kết hợp những đặc tính này với  các trình diễn dữ liệu đầu ra chất lượng cao cùng những khả năng  tùy biến để tạo ra một hệ thống phân tích dữ liệu đầy đủ cho bất kỳ tổ chức nào.

 

Lợi ích

 

  HyperGraph cung cấp các công cụ thiết kế, thử nghiệm và kỹ thuật chuyên nghiệp với một biểu đồ trực quan và gói dữ liệu phân tích hiệu quả. Với một giao diện dễ sử dụng và bộ công cụ tự động hóa mạnh mẽ:

· Giảm thiểu các thao tác thủ công thời gian cần thiết để tạo ra các biểu đồ - Công cụ xây dựng biểu đồ tự động tạo ra một họ các biểu đồ chú thích từ các tệp tin sử dụng header và kênh thông tin.

· Loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại lưu trữ các biểuđồ macro và các biểu thức toán học tự động

· Loại bỏ lặp đi  lặp lại việc tạo ra các biểu đồ - mẫu báo cáo có thể chụp và  tự động  xây dựng toàn bộ  trang của biều đồ dữ liệu.

· Tùy chỉnh giao diện –  thay đổi giao diện và các công cụđể phù hợp với các môi trường kỹ thuật.

· Bổ sung chức năng toán học do người sử dụng để tạothư viện toán học của Altair tráng kiện

· Tự động hóa công việc cho các phân tích dữ liệu và tạobáo cáo.

- Xếp chồng liên tục kết quả thử nghiệm phỏng

 cho việc phân tích và hiển thị

· Một nhấp vào chức năng tạo báo cáo bằng cách trực tiếp xuất phần thông tin phiên hoạt động   ra các định dạng HTML hay XML PowerPoint.

 

 

Cải thiện năng suất

 

· Báo cáo: Tự động tạo và   biểu diễn các biểu đồ tiêu chuẩn, các bảng biểu, so sánh kết quả, thực hiện  so sánh các nghiên cứu sử dụng tùy chọn "Báo cáo: Xếp chồng“

· Biểu đồ Macros: Sử dụng  biểu đồ macro để lưu trữ phát lại những đường cong  toán học thường được sử dụng lặp lại.

· Chương trình lớp Tcl / Tk : Tự động hóa các thủ tục thông qua một lập trình lệnh lớp.

·  Tùy biến xuất /nhập  khuôn mẫu: Đọc và ghi dữ liệu đồ thị XY.

·  Viết các hàm toán học của người sử dụng: Xây dựng các tùy chỉnh chức năng toán học bên trong giao diện với  các ngôn ngữ C và Fortran  hoặc giao diện của hypergraph với MATLAB để truy cập tới các chức năng toán học của Matlab.

· Menus Kéo xuống: Cung cấp dễ dàng để truy cập vào các báo cáo,  biểu đồ macro, thực thi Tcl / Tk  và các tiện ích th 3.

 

 

 Bộ xây dựng biểu đồ và chi tiết biểu đồ

  Bộ xây dựng biểu đồ của HyperGraph tự động tạo ra một loạt các chú thích đầy đủ các biểu đồ XY, biểu đồ cực, biểu đồ thanh   các biểu đồ phức tạp trực tiếp từ các tập  tin dữ liệu kỹ thuật và thử nghiệm. Một loạt các tùy chọn định dạng cho phép người dùng xác định cách dữ liệu được vẽ xuất hiện và được bố trí trên các trang trong mỗi phiên. Một giao diện trực quan cung cấp truy cập trực tiếp cho người dùng để chỉnh sửa hoặc thay đổi tất cả các diện tích biểu đồ bao  gồm  các  trục,  tiêu  đề  trên/dưới,  nhãn  và  các  đặc  tính  đường  cong. Ngoài ra, HyperGraph chứa một tiện ích bảng mẫu để chụp tất cả các thiết lập biểu đồ chẳng hạn như phông chữ và màu sắc đồng thời áp dụng chúng vào các biểu đồ khác trong  cùng phiên. HyperGraph hỗ trợ tuyến tính, log10, Log20 và tỷ lệ trục đề xi ben, đồng thời hỗ trợ một loạt các kiểu đường, biểu tượng màu sắc, cũng như kích thước chữ, màu sắc, kiểu cách theo điều khiển của người sử dụng.

 

 

  Phân tích dữ liệu của các chuyên gia phân tích

  Tạo mới đường cong toán học từ dữ liệu hiện có bằng cách viết biểu thức toán học hoặc bằng cách chọn từ một thư viện của hơn 150  chức năng toán học và và các thư viện của người khai thác.

Ngoài ra người dùng thể tận dụng lợi thế của giao diện HyperGraph với MATLAB  để  sử  dụng  bất  kỳ  chức  năng  toán  học  MATLAB  hiện  có. HyperGraph cũng chứa một  bộ máy toán học tinh vi để thực hiện các thao tác toán học và tạo tùy biến các biểu thức toán học bao gồm:

· Xử lý tín hiệu

· Trơn Curve

· Lọc

· Các phân tích hệ thống Eigen

· Tích phân và vi phân

· Phân tích thống kê

· Người dùng định nghĩa các chức năng toán học

· Người dùng định nghĩa biểu thức

 

Ngoài ra HyperGraph cũng cung cấp những công cụ phân tích dữ liệu dưới đây:

· Cấu hình menu ngữ cảnh nhạy cảm cho việc áp dụng bất kỳ biểu thức toán học hoặc macro để tạo đường cong với một cú click chuột.

· Tính năng tương tác trực quan cho dữ liệu kiểm tra.

· Báo cáo thu hồi các dữ liệu điểm riêng biệt như địa điểm X Y, hệ số góc, v.v..

· Biểu đồ số liệu thống tính toán trong phạm vi quy định trên một đường cong bao gồm cực tiểu, cực đại, trung bình và độ lệch chuẩn.

·  Tùy biến thống kê mẫu để làm nổi bật số liệu thống kê người sử dụng/dự án

· Biểu đồ chú thích có thể chứa một số lượng không giới hạn văn bản, toán học và chuỗi chức năng, các nhà khai thác và báo cáo Templex.

 

Tạo báo cáo

 

Tạo một báo cáo chuẩn được thực hiện dễ dàng với HyperGraph bằng cách sử dụng công cụ “Publish Session” tự động cùng với các chức năng báo cáo mẫu. HyperGraph cho phép người dùng xuất phiên hoạt động(Vùng dữ liệu) đang hoạt động ra tệp tin báo cáo HTML hoặc PowerPoint. Người sử dụng thể kiểm soát những dữ liệu gì sẽ xuất và xuất với định dạng nào

· Xuất báo cáo: HTML, PowerPoint.

· Xuất ảnh động và Video: AVI.

· Xuất dữ liệu ảnh: BMP, JPEG, PNG và TIFF.

· Xuất số liệu: nhiều cột,  dữ liệu XY, ADAMS Spline, nhị phân Altair, DAC, RPC và theo ý người sử dụng

 

Hỗ trợ  các định dạng dữ liệu

· Altair® HyperMesh® (.res)

· Altair® OptiStruct®

· Altair H3D

· RADIOSS

· LS-DYNA

· ADAMS

· MADYMO

· PAM-CRASH

· NASTRAN (sol1 108 & 111)

· Ride data files

· RPC-3

· nCode (dac)

· Excel (csv)

· Multi-column ASCII

· xyDATA files

· UNV

· DIADEM

· ISO 13499

· HDF4

 

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận