Altair Embed - Môi trường trực quan cho các hệ thống nhúng

2019-11-21 14:36:44

Altair Embed là một môi trường đồ họa trực quan để phát triển nhúng dựa trên mô hình. Các sơ đồ được tự động chuyển đổi thành mã nhỏ gọn và tối ưu hóa, điều này rất cần thiết cho các bộ vi xử lý chi phí thấp và lấy mẫu tốc độ cao. Mã có thể được xác minh, gỡ lỗi và điều chỉnh bằng mô phỏng ngoại tuyến trước khi tải nó xuống vi điều khiển đích (MCU).

 

Lợi ích

Phát triển nhanh các hệ thống điều khiển

Embed cung cấp một chuỗi công cụ hoàn chỉnh để phát triển các hệ thống điều khiển nhúng bao gồm phần mềm trong vòng lặp, bộ xử lý trong vòng lặp, cũng như mô phỏng Phần cứng trong vòng lặp.

Bạn có thể thay đổi sơ đồ điều khiển, biên dịch và tải xuống MCU đích trong vài giây. Sau đó, trong khi hệ thống đang hoạt động, bạn có thể cập nhật tương tác các tham số điều khiển.

Sử dụng ghi dữ liệu, bộ đệm và khối phạm vi kỹ thuật số mạnh mẽ, bạn có thể hiểu rõ hơn về các thuật toán điều khiển được triển khai trên MCU đích trong thời gian thực.

Không yêu cầu viết code thủ công
Biến sơ đồ điều khiển thành mã có khả năng thực thi, thời gian thực được sử dụng  yêu cầu nhà phát triển phần mềm nhúng có kinh nghiệm. Với trình tạo mã Altair Embed, một kỹ sư thiết kế điều khiển có thể dễ dàng thử các thuật toán mới trên phần cứng đích mà không cần thiết phải viết code thủ công

Giá cả phải chăng và giải pháp cấu hình dễ dàng

Phần nhúng Embed có trong cấu hình cơ bản đã có với hầu hết các công cụ cần thiết để phát triển nhúng bao gồm biểu đồ trạng thái, hỗ trợ mục tiêu, thuật toán điểm cố định, trình tạo mã hiệu quả, thư viện động cơ điều khiển, và nhiều hơn nữa. Điều này giúp ta có một môi trường phát triển cấu hình dễ dàng và giá cả phải chăng.

       

Tính năng

Sơ đồ tới mã Code
Embed tạo ra mã ANSI C hiệu quả và nhỏ gọn nhưng dễ đọc cho các hệ thống rời rạc, liên tục và lai được tạo bằng sơ đồ.

Ví dụ: mã được tạo cho điều khiển động cơ vòng kín - bao gồm bộ điều khiển PI, đầu ra kỹ thuật số, PWM và các thiết bị ngoại vi bộ mã hóa - chạy ở tốc độ 300KHz trên MCU F28335 150 MHz với dung lượng bộ nhớ 2095 byte cho mã, 501 byte cho dữ liệu khởi tạo và 504 byte cho dữ liệu chưa được khởi tạo.

Embed cho phép dễ dàng tích hợp mã nguồn kế thừa và tính di động linh hoạt vào phần cứng mục tiêu với mã điểm cố định và mã điểm thay đổi được tạo, với tự động tỷ lệ hóa, có thể được biên dịch trên bất kỳ nền tảng nào với trình biên dịch đích.

Ý nghĩa sơ đồ cho phép người dùng dễ dàng cấu hình thực thi các khối bằng cách sử dụng bộ định thời phần mềm / phần cứng, ngắt và tỷ lệ nhỏ/ toàn cầu. Người dùng cũng có thể lựa chọn sử dụng chương trình lập lịch miễn phí bản quyền hiệu quả cao bằng cách nhúng hoặc để tạo các cuộc gọi cho RTOS bên ngoài.

Khả năng truy nguyên giữa sơ đồ và mã làm cho nó trở nên trực quan và dễ dàng để làm việc trên các sơ đồ lớn với số lượng khối cao và có thể nhiều lớp phân cấp.

Mô phỏng tương tác phần cứng

Trong mô phỏng MCU-in-the-loop (MIL), mô hình thiết bị chạy trên máy tính chủ trong phần nhúng trong khi thuật toán điều khiển chạy trong thời gian thực trên MCU đích.

Giao tiếp thời gian thực giữa MCU đích và Embed được thực hiện thông qua liên kết nhanh JTAG. Sau đó, tiếp tục sử dụng GUI nhúng trong khi bạn điều chỉnh các tham số và theo dõi truyền dữ liệu theo thời gian thực. Embed cũng hỗ trợ chế độ giao tiếp đồng bộ PIL chạy mục tiêu trong bước khóa với mô phỏng, cho phép xác minh dễ dàng các thuật toán nhúng.

Biểu đồ trạng thái

Embed hỗ trợ chỉnh sửa biểu đồ, mô phỏng và tạo mã trạng thái đồ họa tuân thủ OMG UML 2.1. Kết hợp với tích hợp thông dịch viên C, điều này cho phép phát triển nhanh chóng và đáng tin cậy các ứng dụng điều khiển phức tạp.

Thuật toán mở rộng, điểm cố định

Thư viện khối điểm cố định cho phép bạn thực hiện mô phỏng và tạo mã hiệu quả cho các hoạt động điểm cố định, tỷ lệ.

Hiệu ứng tràn và độ chính xác dễ dàng được nhìn thấy và sửa chữa tại thời điểm mô phỏng. Tự động mở rộng tốc độ phát triển điểm cố định, trong khi tạo mã nội tuyến tạo mã mục tiêu nhanh.

Hỗ trợ phần cứng đích

Phần nhúng Embed bất khả tri phần cứng với khả năng cũng mở rộng để sử dụng các khối cụ thể đích cho bất kỳ mục tiêu nhúng nào. Với danh sách hỗ trợ phần cứng ngày càng tăng, Embed hiện hỗ trợ bộ điều khiển vi mô từ Texas Instruments (C2000, MSP430 / Concerto), Atmel (Atmega 328/2560 / 32u4) được sử dụng phổ biến trong Arduino và hỗ trợ MCU chung để mở rộng cho các silic tương đương khác.

Embed cũng cung cấp các khối trình điều khiển thiết bị bao gồm ADC tương tự, ePWM, eCAP (chụp sự kiện), SPI, SCI (nối tiếp RS232), I2C, GPIO kỹ thuật số, QEP (bộ mã hóa cầu phương) và CAN 2.0.

Tiện ích bổ sung

Nhà thiết kế nhúng / kỹ thuật số

Cung cấp một thư viện các thành phần và mô hình hệ thống con phù hợp với các ứng dụng nguồn kỹ thuật số (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn, bộ điều khiển, bộ bù, nguồn, v.v.).

Nhúng / Comm

Cho phép bạn mô hình hóa các hệ thống liên lạc đầu cuối ở mức tín hiệu hoặc vật lý. Nó cung cấp các giải pháp nhanh chóng và chính xác cho các hệ thống truyền thông tương tự, kỹ thuật số và chế độ hỗn hợp.

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận