Altair Compose - Thuật toán, phân tích dữ liệu và trực quan hóa

2019-11-21 14:10:18

Altair Compose cho phép các kỹ sư, nhà khoa học và người tạo sản phẩm thực hiện hiệu quả các phép tính cùng một lúc hoặc được nhóm lại với nhau dưới dạng các mã tập lệnh tạo điều kiện cho quá trình tự động hóa. Compose cũng cho phép phân tích, xử lý và trực quan hóa dữ liệu như từ CAE hoặc kết quả kiểm tra. Đây là một môi trường lập trình tương tác & thống nhất cho tất cả các loại toán - bao gồm phân tích ma trận, phương trình vi phân, xử lý tín hiệu, thiết kế điều khiển, tối ưu hóa, và nhiều hơn nữa.

Lợi ích

Phát triển thuật toán nhanh
Một bộ công cụ toàn diện cho phép phát triển nhanh chóng các tính toán tiêu chuẩn và tùy chỉnh. Các công cụ ngôn ngữ dựa trên ma trận, công cụ biên soạn và gỡ lỗi - cùng với quyền truy cập vào một tập hợp rộng lớn các thư viện và tiện ích toán học - đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng. Người dùng cũng có thể khám phá nhiều cách tiếp cận và tìm giải pháp nhanh hơn so với bảng tính hoặc ngôn ngữ lập trình truyền thống như C / C ++.

Nền tảng mở, tương thích, có thể tương tác
Môi trường đa ngôn ngữ của Compose cho phép kết hợp OpenMatrixL Language (OML) với các tập lệnh được viết bằng Tcl / Tk hoặc Python. Vì OML không chỉ dễ sử dụng mà còn tương thích với Octave và MATLAB
®, Compose là một nền tảng mạnh mẽ để tích hợp kiến thức được xây dựng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Dễ dàng truy cập và xử lý dữ liệu kỹ thuật
Bộ tính toán kỹ thuật tích hợp và các trình đọc dữ liệu và kết quả của Mô phỏng phân tích (CAE) cung cấp quyền truy cập nhanh vào một tập hợp lớn các định dạng dữ liệu cho các nhu cầu trước và sau xử lý. Dữ liệu có thể cũng được xuất sang các định dạng tệp CAE khác nhau.


Tính năng

Lập trình mạnh mẽ và linh hoạt

 •  Cấu trúc dữ liệu dựa trên ma trận
 •  Giải thích đầy đủ
 •  Tương thích với các tiêu chuẩn công nghiệp
 •  Các hàm tích hợp và do người dùng định nghĩa
 •  Ký tự, kiểu dữ liệu, chuỗi, biến & phép gán, lập chỉ mục toán tử, biểu thức & câu lệnh,
 •  Luồng kiểm soát và vòng lặp
 •  Thực hiện chế độ tương tác hoặc hàng loạt

            

 

Môi trường phát triển tích hợp

 •  Cửa sổ lệnh đầy đủ tính năng với hoàn thiện đủ lệnh, chỉnh sửa mã code và hiển thị đầu ra lệnh in trong khi thực thi tập lệnh từ trình chỉnh sửa cho phép kiểm tra mã trực quan và tương tác trong thời gian chạy
 •  Trình chỉnh sửa tập lệnh hiện đại với tô sáng cú pháp, thụt lề thông minh, các phần có thể thu gọn bao gồm gấp mã, đánh dấu trang, tìm kiếm và chuyển đổi để hiển thị bật / tắt số dòng
 •  Trình chỉnh sửa tập lệnh cho phép người dùng chia màn hình thành nhiều chế độ xem để tác giả và thực thi tương tác nhiều hơn
 •  Môi trường đa ngôn ngữ với sự hỗ trợ cho OML, Python và & Tcl / Tk
 •  Trình gỡ lỗi mạnh mẽ với các tùy chọn để dễ dàng theo dõi các giá trị biến qua cửa sổ theo dõi, theo dõi các đường dẫn được theo dõi trong khi thực thi các tập lệnh qua cửa sổ ngăn xếp cuộc gọi và hiển thị tất cả các điểm dừng trong phiên gỡ lỗi thông qua cửa sổ điểm dừng
 •  Trình duyệt dự án trực quan với cấu trúc phân cấp của tất cả các tập lệnh, sơ đồ và ma trận để điều hướng dễ dàng
 •  Trình duyệt tệp cho phép truy cập trực tiếp vào các tệp chương trình hiện có trên đĩa
 •  Trình duyệt biến hiển thị tất cả các biến không gian làm việc chung và toàn cầu bao gồm tên, giá trị, loại và phạm vi. Tùy chọn để dễ dàng theo dõi các giá trị biến trong quá trình gỡ lỗi
 •  Cửa sổ lịch sử lệnh không chỉ hiển thị tất cả các lệnh được nhập trong khi lập trình mà còn cho phép thực thi nhanh với hỗ trợ nhấp đúp vào mỗi lệnh hoặc kéo / thả vào cửa sổ lệnh

Các lệnh và thư viện toán học mở rộng       

 • Toán cơ sở
 •  Toán tử logic
 •  Đại số tuyến tính
 •  Vectơ & ma trận
 •  Lệnh hệ thống
 •  Lệnh thời gian
 •  Các lệnh lượng giác
 •  Toán đa thức
 •  Giải tích
 •  Phương trình vi phân
 •  Xử lý tín hiệu
 •  Phân tích thống kê
 •  Thiết kế điều khiển
 •  Tối ưu hóa
 •  Trình đọc dữ liệu CAE
 •  Hoạt động chuỗi
 •  Biểu đồ

 

Trực quan hóa dữ liệu, biểu đồ và báo cáo

 •  Hỗ trợ cho các loại 2D & 3D khác nhau
 •  Đặc tính biểu đồ các thuộc tính có thể được sửa đổi dễ dàng và tương tác với các danh sách bối cảnh để đặt tiêu đề biểu đồ, nhãn, tên trục, chú thích và nhãn đánh dấu
 •  Hỗ trợ thu phóng và di chuyển
 •  Tạo báo cáo

Kết nối

Các công cụ để đọc và trích xuất dữ liệu từ kết quả CAE, với khả năng kết nối đặc biệt chặt chẽ với Altair HyperWorks™

Phiên dịch ngôn ngữ ma trận mở (OML)

 •  Trình phiên dịch để tăng cường tương tác để hỗ trợ gián đoạn các tập lệnh dài
 •  Cung cấp một phần mở rộng cho trình duyệt biến để hỗ trợ các đối tượng bổ sung; bao gồm làm nổi bật cú pháp và tự động hoàn thành và cung cấp tất cả các tính năng sửa lỗi

Tạo GUI dễ dàng

 •  Điều chỉnh các tập lệnh cho tổ chức của bạn
 •  Thêm hộp thoại để xây dựng giao diện người dùng đồ họa tùy chỉnh (GUI) của riêng bạn
 •  Cho phép tái sử dụng dễ dàng và trực quan các chương trình tiện ích chuyên dụng của bạn
 •  Cho phép các chuyên gia triển khai nhiều công cụ cho người dùng cuối
 •  Cho phép linh hoạt và thuận tiện khi cung cấp đầu vào chương trình                                                       

 

        

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận