Altair AcuSolve™ - Ứng dụng mạnh mẽ trong phân tích dòng chảy

2019-04-14 08:07:55

AcuSolve là ứng dụng hàng đầu trong phương pháp phần tử hửu hạn để phân tích thủy động học chất lỏng với sức mạnh vượt trội về tốc độ và độ chính cả các cấp độ chuyên môn. Có thể được sử dụng như sản phẩm độc lập hoặc tích hợp mạnh mẽ và thiết kế hoặc các ứng dụng phân tích tính toán. Với Acusolve người dùng nhanh chóng có được giải pháp chất lượng không cần phải lo lắng về chất lượng và cấu trúc lưới hay về công nghệ.

 

1. Công nghệ tiên tiến


1.1. Kết quả chính xác
Acusolve dựa trên Galerkin/LeastSquares (GLS) phương pháp phần tử hữu hạn, GLS cho kết quả chính xác cao hơn mà vẫn ổn định. Phương pháp được tính bằng các điểm nút và suy cho tất cả các biến. bao gồm cả áp suất. Phương pháp này là đặc biệt thiết kế cho liên kết vùng cục bộ và toàn thể có liên quan theo tất cả điều kiện hoạt động và cho tất cả mắt lưới. Ngoài ra với độ chính xác tuyệt vời, Acusolve còn có tùy chọn tích hợp lần 2 (second-order). Từ đó Acusolve có thể nhận được miền hội tụ trong mỗi bước thời gian. Độ chính xác thời gian đạt được như trong thực tế.


Acusolve có một nền tảng toán học rất phong phú, Acusolve có thể rể dàng giải quyết các bài toán lớn và phức tạp nhất trong công nghiệp.


1.2. Giải pháp mạnh mẽ
Acusolve sẽ giải quyết vấn đề trong lần thử đầu tiên. Giải pháp tích hợp đầy đủ đáng tin cậy thu được bằng cách sử dụng Acusolve giải quyết hiệu quả trạng thái ổn định Trạng thái phi tuyến vẫn hội tụ mạnh mẽ ngay cả khi tiếp cận cuối cùng của chúng.

Hai Thành phần quan trọng đóng góp trong giải pháp mạnh mẽ này là Phương pháp nphần tử hửu hạn GLS và phương pháp tuyến tính lặp lại giải quyết cho tất cả các bài toán áp lực/vận tốc. Công cụ mạnh mẽ có tính ổn định cao và có khẳ năng sử lý lưới phi cấu trúc với tỉ lệ các cạnh mắt lưới được hành thành mới quá trình chia lưới tự động.


1.3. Tốc độ cao và hiệu suất song song
Acusolve đạt được giải pháp nhanh chóng thông qua 3 cơ chế:
- Phương trình bảo toàn áp suất/ vận tốcnbao gồm cả quá trình tuyến tính và phi tuyến
- Kiến trúc từ mặt đất lên cho vector và siêu vô hướng dựa trên bộ nhớ cache máy tính.
- Các thuật toán này được thiết kế cho cụm đa loại song song.

 

2. AcuSolve Simulation - Chức năng và tính năng

AcuConsole – công cụ tiền sử lý mạnh mẽ
AcuSolve đi kèm với một bộ sử lý dựa trên giao diện đồ họa mạnh mẽ và dễ sử dụng AcuConsoleTM, khả năng chia lưới từ dữ liệu mô hình CAD, nó cũng cho phép người dùng nhập dữ liệu lưới từ các phần mềm khác. Thông qua một cấu trúc menu trực quan nó cho phép người thiết lập đầy đủ một vấn đề, tạo một tệp tin đầu vào, khởi động acusolve, công cụ cho phép tùy chỉnh menu và các chức năng

 


Phương trình bảo toàn trong 3D
- dòng không nén được, nén yếu phương trình stoke và navier-stokes
- Phân tích nhiệt độ và quá trình truyền nhiệt
- Phương trình nhiệt nhiều lớp vỏ
- Phương trình truyền nhiệt đa loại


Bức xạ
- Bức xạ của vật thể màu xám
- Xem các yếu tố tính toán
- Mô hình bức xạ mặt trời


• Mô hình dòng chảy rối
- Một và 2 Phương trình mô hình RANS
- mô hình lưới động
- Mô Hình RANS/LES (DES) and (DDES)

 

          


Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE)
Xây dựng
- Lưới chuyển động linh hoạt
- Bề mặt mô phỏng
- Hướng dẫn bề mặt công nghệ
- Trượt công nghệ lưới


• Hàm người dùng định nghĩa mạnh mẽ (UDF)
- Cho phép định nghĩa mô hình vật chất, điều kiện biên..
- Giao diện tương tác linh hoạt bên ngoài giữa máy trạm và máy server


• Thành phần công nghệ
- Mô hình cánh quạt
- Thành phần trao đổi nhiệt

 

• Multiphysics Capabilities
- gối tựa động
- Chất lỏng thực, cơ cấu tương tác
- liên kết chất lỏng và cơ cấu tổ chức
tương tác)

 


• Hỗ trợ tính toán và mô phỏng âm


• Hỗ trợ lưới phi cấu trúc
- Lưới tứ diện, 5- ngủ diện, lục diện, bát diện, thập diện


• Bộ giải công nghệ với hiệu quả cao
- Phương pháp lặp sử dụng hiệu quả cho phương trình bảo toàn áp suất vận tốc
- Bộ giải Phương trinhg bào toàn nhiệt/ lưu lượng


• Particle Tracer
- Tính toán nhanh chóng và chính xác dòng chảy và cấu trúc hạt
- dòng chảy tầng và dòng chảy hổn loạn


• Xây dựng mô phỏng từ CAD và lưới
- Nhập dữ liệu hình học từ PTC Pro/ENGINEER, Parasolid, ACIS, Discrete, Dassault Catia V5
- Nhập dữ liệu lưới từ ANSYS ICEMCFD, MSC FluidConnection, CEI Harpoon, Altair Hypermesh, Pointwise

 

• Chia lưới từ dữ liệu CAD
- Chia lưới tự động
- chia lưới theo lớp biên
- Diều chỉnh kích thước và thể tích lưới
- Khả năng chia lưới nâng cao


Set up Entire Problem Within GUI Environment
- có rất nhiều giá trị mặc định chính xác


Launch Solver
- Giao diện tương tác và quy trình
- quy trình cung cấp thời gian phản hồi thực


• giao diện đồ họ trực quan
- EnSight, Fieldview, Paraview


• giao diện người dùng phát triển
- CAE automation


3. Hệ điều hành
• Windows XP/Vista/Windows 7 (32 and 64 bit)
• Windows HPC Server 2008
• Linux (x86, x86-64 and Itanium)
• HP-UX (PA-RISC and Itanium)

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận