Altair AcuSolve - Giải pháp khí động học

2019-11-21 16:59:42

AcuSolve là công cụ CFD (Computational Fluid Dynamics (CFD) mạnh nhất của Altair), cung cấp cho người dùng đầy đủ các mô hình vật lý. Các mô phỏng liên quan đến dòng chảy, truyền nhiệt, nhiễu loạn và các vật liệu phi Newton được xử lý dễ dàng bằng công nghệ bộ giải mạnh mẽ và có thể mở rộng của AcuSolve. Các mô hình vật lý được xác nhận tốt này được phân phối với độ chính xác chưa từng có trên các lưới không có cấu trúc. Điều này có nghĩa là ít thời gian dành cho việc xây dựng lưới và dành nhiều thời gian hơn để kiểm soát các thiết kế của bạn.

 

Lợi ích

 

AcuSolve được thiết kế với triết lý rằng bạn không cần phải hy sinh sự mạnh mẽ và thuận tiện để đạt được kết quả chính xác. Với AcuSolve, bạn không bị buộc phải mất nhiều ngày hoặc vài tuần để lặp lại chất lượng lưới để có được giải pháp ổn định và chính xác. Xây dựng lưới của bạn, chạy bộ giải và đánh giá kết quả

Mô phỏng nâng cao? Không vấn đề gì!
Các ứng dụng đang thử thách khả năng giải quyết của bạn hiện tại? Mô phỏng xoáy trong các dòng hỗ hoạn, các dòng đa pha và tương tác cấu trúc và chất lỏng là một vài ví dụ như vậy xuất hiện trong tâm trí. Công nghệ bộ giải đơn của AcuSolve đơn giản hóa các mô phỏng này cho bạn. Giới hạn ổn định dựa trên CFL hoặc bất kỳ cài đặt bộ giải nào khác khi nghiên cứu vật lý phức tạp với AcuSolve. Tất cả các chế độ dòng chảy được hỗ trợ xử lý bởi một bộ giải duy nhất không yêu cầu điều chỉnh cho các ứng dụng cụ thể.

Tính toán song song, tốc độ cao
Để tận dụng CFD đến mức tối đa yêu cầu việc đánh giá kết quả các mẫu thiết kế từ sớm ngay trong quá trình thiết kế. Điều này đòi hỏi một giải pháp nhanh, mà AcuSolve cung cấp thông qua:

 •  Giải pháp của hệ phương trình áp suất/ vận tốc kết hợp hoàn toàn, mang lại sự hội tụ phi tuyến nhanh chóng.
 •  Tính toán song song hiệu quả cung cấp hoạt động song song phân tán.
 •  Khả năng mở rộng song song trên hàng ngàn lõi tính toán.

 

    

Tính năng mô phỏng

Mô hình dòng chảy
Khả năng mô phỏng dòng chảy của AcuSolve tập trung vào các dòng có thể nén không nén và cận âm. Trong vấn đề này, có sẵn một bộ đầy đủ các mô hình vật liệu để nghiên cứu các trường dòng chảy Newton và phi Newton. Các mô hình dòng chảy chuyên dụng, chẳng hạn như dòng Stokes, cũng có sẵn cho các ứng dụng không cần đến các phương trình Navier - Stokes.

Mô hình truyền và bức xạ nhiệt

Altair AcuSolve hỗ trợ một bộ đầy đủ các tính năng để phân tích truyền nhiệt trong cả môi trường rắn và lỏng. Các tính năng được hỗ trợ bao gồm:

 •  Truyền nhiệt liên hợp
 •  Sự đối lưu tự nhiên
 •  Bức xạ kín
 •  Bức xạ năng lượng mặt trời
 •  Nhiệt vỏ cho mô hình chất rắn mỏng
 •  Mô hình trao đổi nhiệt

Mô hình nhiễu loạn

Altair AcuSolve cung cấp một bộ đầy đủ các khả năng mô hình nhiễu loạn để đáp ứng nhu cầu mô phỏng của bạn.

 • Spalart-Allmaras
 • SST
 • Wilcox 2006 k-w, BSL-k-w
 • Realizable k-ε, RNG k-ε, Standard k-ε

Đối với các mô phỏng dòng chảy động có độ phân giải cao hơn, Altair AcuSolve hỗ trợ các mô hình sau:

 •  Mô phỏng Eddy tách rời dựa trên Spalart-Allmaras (DES và DDES)
 •  SST Based (DDES và Zonal DES)
 •  Hệ số động và hệ số cố định Mô hình mô phỏng xoáy lớn

 Đối với các mô phỏng liên quan đến quá trình chuyển đổi nhiễu loạn, Altair AcuSolve hỗ trợ các mô hình chuyển đổi sau (tương thích với các mô hình SpalartAllmaras và SST Rans / DES):

 •  Mô hình một phương trình y
 •  Mô hình hai phương trình γ-Reθ

Mô hình đa pha

Khả năng mô phỏng dòng chảy đa pha của Altair AcuSolve, cho phép mô phỏng 2 chất lỏng. Khả năng đa pha có thể được sử dụng để mô phỏng truyền nhiệt, nhiễu loạn, di chuyển và biến dạng các mắt lưới, giao diện biên dạng và tương tác cấu trúc chất lỏng. Không có giới hạn về tỷ lệ mật độ của hai chất lỏng, cho phép mô phỏng không khí / nước, dầu / nước, v.v.

Khả năng chia lưới động

Altair AcuSolve hỗ trợ hai phương pháp xử lý các lưới biến dạng. Một thuật toán chuyển động lưới tùy ý Lagrange Eulerian (ALE) cung cấp giải pháp tổng quát nhất cho các chuyển động phức tạp. Chuyển động đơn giản hơn được cung cấp bởi các công cụ điều kiện biên của Altair AcuSolve, cho phép bạn xác định chuyển động của bề mặt ranh giới sẽ truyền qua mô hình như thế nào.

Hàm do người dùng xác định (UDF)

Altair AcuSolve cho phép tùy chỉnh các mô hình vật liệu, điều kiện biên, thuật ngữ nguồn và nhiều tính năng khác trong bộ giải bằng cách viết các hàm của riêng bạn. Ngoài bộ chức năng truy cập dữ liệu tiêu chuẩn trong UDF, Altair AcuSolve cũng cung cấp khả năng lập trình máy khách-máy chủ. Điều này cho phép bạn ghép mô phỏng CFD của mình với các ứng dụng bên ngoài.

Khả năng đa vật lý

Lợi thế của Altair AcuSolve cho tính toán đa vật thể bắt nguồn từ sức mạnh của nó trong việc mô phỏng dòng chảy thoáng qua và các lưới biến dạng. Altair AcuSolve hỗ trợ các ứng dụng đa vật thể:

 •  Động lực học vật thể khối
 •  Biến dạng cấu trúc tuyến tính

Kết hợp với các sản phẩm khác trong bộ Altair HyperWorks cung cấp các khả năng bổ sung sau:

 •  Phát hiện hạt khối lượng hữu hạn (Kết hợp với AcuTrace)
 •  Động lực học hệ nhiều vật (kết hợp với Altair MotionSolve ™)

    

Tính năng tiền xử lý

Giao diện người dùng đồ họa chuyên dụng của Altair AcuSolve, AcuConsole®, chứa đầy đủ các tùy chọn để giúp bạn xây dựng các mô hình CFD của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. HyperMesh chứa một phần đáng kể các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất để sử dụng chung AcuSolve. SimLab cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các mô phỏng dòng chảy và truyền nhiệt cơ bản với khả năng chuẩn bị các mô phỏng tương tác cấu trúc chất lỏng nhiệt từ một giao diện duy nhất.

Tính năng hậu xử lý

Hậu xử lí kết quả Altair AcuSolve được thực hiện bởi AcuFieldView ™. AcuFieldView cho phép bạn đánh giá các mô phỏng Altair AcuSolve của mình bằng cách sử dụng hoạt động song song dựa trên máy chạm và máy chủ.

Tài Liệu Tham Khảo

Bình luận